หน้าแรก

“ความซื่อสัตย์สุจริต สำคัญกว่าชื่อเสียงและเงินทอง”

TEL : 089-4433300 (ในเวลาทำการ)
ส่ง LINE : PhoppraShop
ส่งข้อความ FB : m.me/manphoppra

“ความซื่อสัตย์สุจริต สำคัญกว่าชื่อเสียงและเงินทอง”

ข้อมูลติดต่อ

TEL : 089-4433300 (ในเวลาทำการ)
ส่ง LINE : PhoppraShop
ส่งข้อความ FB : m.me/manphoppra

คลังความรู้

การจัดหิ้งพระ-โต๊ะหมู่บูชา

แนวทางการจัดหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาในที่อยู่อาศัย เน้นหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวธรรมะ ไม่เน้นทางพิธีกรรม ให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป

แมนภพพระ

01/07/2018

คลังความรู้

การจัดหิ้งพระ-โต๊ะหมู่บูชา

แนวทางการจัดหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาในที่อยู่อาศัย เน้นหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวธรรมะ ไม่เน้นทางพิธีกรรม ให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป

แมนภพพระ

01/07/2018