การจัดหิ้งพระ-โต๊ะหมู่บูชา

*** กำลังปรับปรุงข้อมูล ***

การจัดวางหิ้งพระ หรือการจัดห้องพระภายในบ้านมีความสำคัญมาก เรามาเรียนรู้กันว่าจะจัดวางหิ้งพระอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดสิริมงคลกับตัวเราและคนภายในบ้าน โดยศึกษาจากผู้มีความรู้ และประสบการณ์ได้บันทึกเอาไว้ จึงนำมาบอกเล่าเผื่อว่าจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการจัดหิ้งพระกัน

มีครอบครัวอยู่มากมาย ที่มีปัญหาในการจัดวางหิ้งพระภายในบ้านซึ่งมีพื้นที่เล็กๆ รวมถึงการจัดหิ้งพระภายในคอนโด ซึ่งมีพื้นที่อยู่ค่อนข้างจำกัด แทบจะไม่มีทางเลือกซักเท่าไหร่ เพราะวางตรงไหนก็ดูจะไม่เหมาะไปซะหมด อย่างไรก็ตามการบูชาพระเป็นสิ่งที่คู่กับชาวพุทธอย่างเรา ทำให้ต้องหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่สภาพแวดล้อมจะอำนวย

ก่อนอื่นขอพูดถึงลักษณะของการจัดหิ้งพระ และโต๊ะหมู่บูชาภายในบ้านกันก่อน การจัดวางหิ้งพระ ถ้าในบ้านมีพื้นที่ก็จัดเป็นห้องพระเพื่อไว้ให้เราสามารถเข้ามาบูชา รวมถึงนั่งสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมได้ ซึ่งไม่ควรเล็กคับแคบจนเกินไป ต้องสามารถระบายอากาศได้ดี เนื่องจากเรามีการจุดธูปเทียนเวลาไหว้พระ โดยการจัดโต๊ะหมู่บูชา ควรดูขนาดโต๊ะให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องของเรา ทั้งโต๊ะหมู่ ๕ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๒ (จำนวนโต๊ะ) สำหรับคอนโดซึ่งมีพื้นที่จำกัด เราก็ควรหาที่สำหรับวางพระพุทธรูปที่เหมาะสม หรืออาจติดตั้งหิ้งพระไว้กับผนังฝาผนัง เพื่อประหยัดพื้นที่ก็ได้

หิ้งพระสไตล์โมเดริ์นที่ดูทันสมัย เหมาะกับคอนโดหรือห้องที่มีขนาดจำกัด

ตำแหน่งในการวางหิ้งพระ

การจัดวางทิศทางของห้องพระ และโต๊ะหมู่บูชาก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยมักจะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ การหันไปทางทิศใต้ และทิศตะวันตก เป็นสิ่งไม่ดี ซึ่งอาจเกิดสิ่งที่ไม่เป็นมงคล และการไม่รุ่งเรืองของหน้าที่การงานต่างๆของคนในบ้านตามความเชื่อถือที่มีต่อๆกันมา

มาดูตำแหน่งในการวางหิ้งพระ หรือตำแหน่งของห้องพระกัน ซึ่งต้องดูทั้งทำเลที่ตั้ง และทิศทางของห้องพระประกอบกัน สำหรับ ห้องพระควรอยู่ชั้นบนสุดของบ้าน เนื่องจากพระพุทธรูปเป็นของสูง การจัดวางไว้ต่ำกว่าคนในบ้านจึงไม่สมควร อย่างไรก็ตามสำหรับบ้านที่ไม่มีที่ทางสำหรับจัดห้องพระในชั้นบนของบ้าน ก็สามารถจัดห้องพระไว้ชั้นล่างของบ้านได้ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมหลายๆประการเช่น ไม่ควรจัดไว้ใต้ห้องที่มีคนอยู่เช่นห้องน้ำ หรือห้องนอนชั้นบนเป็นต้น รวมถึงตำแหน่งห้องชั้นล่าง ไม่ควรติดกับห้องน้ำ หรืออยู่หน้าห้องน้ำ ถ้าจำเป็นจริงๆควรหาฉาก หรือ ตู้มากั้นระหว่างห้องน้ำ และตำแหน่งที่จัดวางพระให้เรียบร้อย

สำหรับคอนโดก็ไม่ควรติดหิ้งพระไว้ติดกับผนังห้องน้ำ นอกจากนั้นมักจะจัดห้องพระไว้ส่วนหลังของบ้าน ซึ่งเป็นส่วนที่สงบกว่าหน้าบ้าน รวมถึงห้องรับแขกซึ่งมักมีผู้คนพลุกผล่าน และไม่ควรให้เห็นโต๊ะหมู่บูชาได้ชัดเจนจากภายนอกบ้าน นอกจากนั้นไม่ควรจัดห้องพระในตำแหน่งปลายเท้าของเรา เช่นปลายเตียงนอนซึ่งถือว่าเป็นการไม่เคารพ ถ้าหากจัดไว้ทางหัวเตียง ไม่ควรจัดวางไว้ติดกับตำแหน่งหัวเตียงซะทีเดียวเพราะจะได้รับอิทธิพลจากธาตุไฟ ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจัดวางไว้ในห้องนอน โดยเฉพาะคู่สมรสเพราะจะมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆภายในห้องนอน เช่น การเปลี่ยนเสื้อผ้า การร่วมหลับนอน เป็นต้น

หิ้งพระแบบฝังในผนัง ดูสวยงามและประหยัดพื้นที่ได้มาก

ลำดับในการจัดวางพระ

เมื่อเราจัดวางทิศทางตำแหน่งโต๊ะหมู่บูชา และหิ้งพระเสร็จแล้ว ตอนนี้เรามาดูถึงลำดับในการจัดวางพระกัน โดยบนหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เจ้าของบ้านเคารพบูชา ตั้งแต่พระพุทธรูป รูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอาจารย์ รูปปั้นรัชกาลต่างๆ ผ้ายันต์ สายสิญจน์ น้ำมนต์ ฮู้ ไปจนถึงวัตถุมงคลที่ได้รับการปลุกเสก วางสะสมกันมานานจนลำดับไม่ถูก เราลองมาดูกันว่าควรจะลำดับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไร ควรจะตั้งจัดวางอย่างไรถึงจะเหมาะสม

*** สำหรับหิ้งพระก็มีลำดับเหมือนกันแต่มักจะจัดขนาดไม่ใหญ่มาก เนื่องจากขนาดของพื้นที่บนหิ้งพระมีจำกัด ในที่นี่เราจะขอกล่าวถึงการจัดวางแบบโต๊ะหมู่บูชา โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหิ้งพระได้ด้วย

การวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา มักจะจัดตามอาวุโส โดยควรวางตามลำดับความสำคัญดังนี้ คือเริ่มจากชั้นบนสุดได้แก่

๑. พระพุทธรูป

โดยมีองค์ใหญ่สุดเป็นพระประธาน และ มีพระพุทธรูปอื่นๆ เป็นบริวารลดหลั่นกันลงมา

๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า

๓. พระอรหันต์

เป็นพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล หรือมีประวัติอยู่ในพระสูตรหรือพระปริตร ต่างๆ หรือ พระอรหันต์ทั้งในอดีต และปัจจุบัน เช่น พระโกทัณโญ, พระกัสสะโป, พระสารีบุตร, พระโมคคัลลานะ, พระอุบาลี, พระอานนท์, พระราหุล, พระควัมปติ (พระปิดตา), พระสิวลี, พระสังกัจจายน์, พระบัวเข็ม หรือพระอุปคุต ฯลฯ

๔. พระอริยะสงฆ์

เป็นพระสงฆ์ในปัจจุบัน เช่น สมเด็จพุฒาจารย์โต วัดระฆังฯ, หลวงปู่ทวด วัดช้างให้, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส, เจ้าคุณนรรัตน์ฯ วัดเทพศิรินทราวาส ลดหลั่นลงมาตามอาวุโสเป็นต้น

๕. รูปเหมือนสมมติสงฆ์

เป็นพระที่พุทธศาสนิกชนเคารพนับถือกันในสมัยปัจจุบัน เช่น หลวงปู่ หลวงตา หรือหลวงพ่อต่างๆ

๖. พระสยามเทวาธิราช

๗. เสาหลักเมือง

๘. พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ไทย

ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติในช่วงเวลาต่างๆมาได้ ไม่ว่าจะเป็นภัยสงครามสมัยอยุธยาหรือแม้แต่สมัยสงครามโลก ที่เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้ ก็ด้วยพระบารมีปกแผ่ และพระปรีชาสามารถ ของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคมาจนทุกวันนี้ เช่น พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯลฯ เป็นต้น

๙. วีรบุรุษ และวีรสตรี ของคนไทยในอดีต

วีรบุรุษและวีรสตรีผู้กล้าของคนไทยเหล่านี้ได้ยอมลำบาก ยอมเสียเลือด เสียเนื้อ เสียสละทุกๆอย่างเพื่อให้ประเทศไทยมีเอกราช อยู่รอดปลอดภัย และประชาชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขมาจวบจนทุกวันนี้ เช่น พระยาพิชัยดาบหัก, กรมบวรมหาสุรสิงหนาท, กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, ชาวบ้านบางระจัน, พระนางศรีสุริโยทัยท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม), ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร (คุณหญิงมุก คุณหญิงจัน), สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (สมเด็จย่า), พันท้ายนรสิงห์ ฯลฯ

๑๐. แม่โพสพ แม่ธรณี พระแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆ เทพเจ้าต่างๆ ฤาษี

ในกรณีที่มีเทพเจ้าต่างๆ พระโพธิสัตว์องค์ต่าง, แม่โพสพ, แม่ธรณี, ฤาษี ควรจะจัดชั้นอีกต่างหากในโต๊ะหมู่บูชานั้น เช่น พระศิวะ, พระนารายณ์, พระพรหม, พระพิฆเนศ, เจ้าแม่อุมา, เจ้าแม่กาลี, พระอินทร์, ท้าวเวสสุวรรณ, ฤาษี, ฮก ลก ซิ่ว, โป๊ยเซียน, พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นต้น

ในด้านเทพเจ้านั้น ต้องจัดตามลำดับดังนี้

๑. พระศิวะ เจ้าแม่อุมา เจ้าแม่กาลี
๒. พระนารายณ์ พระลักษมี
๓. พระพรหม พระสุรัสวดี
๔. พระพิฆเนศ
๕. พระอินทร์
๖. ท้าวเวสสุวรรณ
๗. ฤาษี ฯลฯ

อีกด้านหนึ่งต้องจัดเรียงตามลำดับคือ

๑. พระโพธิสัตว์กวนอิม
๒. ฮก ลก ซิ่ว
๓. โป๊ยเซียน ฯลฯ ส่วนแม่โพสพ แม่ธรณี จัดไว้รวมกัน

เหตุที่ต้องจัดแม่โพสพ แม่ธรณี พระโพธิสัตว์ต่างๆ เทพเจ้าต่างๆ มาไว้ในชั้นนี้นั้น เนื่องจากแม่โพสพ แม่ธรณี พระโพธิสัตว์ต่างๆ เทพเจ้าต่างๆ ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย อยู่ใต้ความเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของวีรบุรุษและวีรสตรีของไทย จึงได้มีโอกาสในการบำเพ็ญบารมีของแต่ละองค์ได้ หากไปอยู่ยังประเทศอื่นๆ เช่น กลุ่มประเทศอาหรับ อิสราเอล ปาเลสไตล์ ฯลฯ ก็คงไม่มีโอกาส หรือถ้ามีก็น้อยมากที่จะมีโอกาสในการบำเพ็ญบารมีของแต่ละองค์นั้น

*** แต่ถ้าบ้านไหนบูชาพระราหูก็ควรจะต้องแยกท่านออกมาเพื่อตั้งโต๊ะบูชาต่างหากตามความเชื่อ ซึ่งต้องมีการจุดธูป ๑๒ ดอก บูชาด้วยของดำ ๘ อย่างและสวดบูชาทุกวันพุธหลัง ๖ โมงเย็น

๑๑. พระยายมราช

๑๒. เจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆ ได้แก่ เจ้าพ่อเสือ เห้งเจีย หนุมาน นางกวัก เจ้าพ่อกวนอู ฯลฯ

๑๓. กุมารทอง รักยม นกคุ้ม เสือ สิงห์ มังกร วัวธนู ควายธนู ฯลฯ

กรณีที่บางท่านนับถือศรัทธาสิ่งปลุกเสกที่มีคุณไสย ก็สามารถจัดที่ไว้บูชาได้ แต่แท้จริงแล้ว พระพุทธศาสนา ไม่แนะนำให้หลงในสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากมีทั้งคุณและโทษ คือดูแลดีก็ให้คุณ ดูแลไม่ดีก็อาจจะให้โทษ และยังนำมาซึ่งความงมงาย หาใช่แนวทางแห่งการดับทุกข์อันแท้จริง ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่

สำหรับบางบ้านที่ไม่สามารถจัดวางชั้นของโต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระ ให้มีลำดับชัดเจนเช่นที่กล่าวมาแล้วได้ ก็ควรจะยกพื้นให้พระพุทธรูปสูงกว่าพระ พระองค์อื่นๆ นอกจากนี้รูปภาพพระสงฆ์ไม่ควรแขวนสูงกว่าพระพุทธรูป เพราะพระสงฆ์อยู่ในลำดับที่ ๓ รองจากพระพุทธ และพระธรรม แต่สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือ แม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอานุภาพเพียงไร ถ้าหากอยู่ในบ้านที่เจ้าของไม่ได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต่างอะไรกับรูปปั้น ที่วางจำหน่ายในร้านขายของเก่า ซึ่งทำหน้าที่ประดับไว้เพื่อความสวยงาม หามีคุณค่าในการเตือนให้เจ้าของบ้านระลึกถึงการทำความดี คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไม่

หลักสำคัญในการปฏิบัติมีด้วยกัน ๒ ประการคือ

อามิสบูชา หรือการบูชาด้วยดอกไม้ ธูป เทียน สิ่งของต่างๆ และ ปฏิบัติบูชา หรือการปฎิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ่งพระพุทธองค์สรรเสริญว่าเป็นการบูชาโดยแท้จริง เมื่อนำเราทำได้ทั้ง ๒ ประการ เราก็จะได้ครบทั้ง ทาน ศีล ภาวนา อยู่ในการ
บูชาทุกครั้ง ดังนี้

ทาน ได้จากการซื้อดอกไม้ ธูป เทียน สิ่งของมาบูชา บางครั้งเงินของเรายังไปช่วยเด็กขายพวงมาลัย ที่เร่ร่อนขายดอกไม้ อย่าลืมเลือกดอกไม้ที่มาความสด สวยงาม สะท้อนให้เห็นความละเมียดละไมของจิตใจผู้เลือก

ศีล ระหว่างการสวดมนต์ การได้สงบไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลาย พร้อมทั้งได้สมาทานศีล ก็ทำให้เราเป็นผู้มีศีล ๕ บริบูรณ์

ภาวนา คือกิริยาของการสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นกุศลอันสูงยิ่ง

การสวดมนต์บูชาพระ จึงเป็นการปฏิบัติธรรม หรือการทำความดีอย่างง่ายๆ อยู่กับบ้าน ที่ทำให้หิ้งพระของเรามีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเจ้าของบ้านหมั่นรักษา กาย วาจา ใจ ให้ศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอนั่นเอง

การจุดธูปเทียนบูชาพระ ให้ใช้ปัญญาพิจารณาดังนี้

๑. ก้านธูปที่จุดบูชาพระ อย่าสะสม นั่นคือเชื้อไฟอย่างดี เป็นเหตุให้ไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย

๒. การปักธูปลงในกระถาง ระวังธูปล้มหรือเอียง

๓. วัสดุในกระถางธูป ควรจะเป็นทรายละเอียด ล้างน้ำแล้วตากแห้ง แทนที่จะเป็นข้าวสาร หรือวัสดุอื่นๆ เพราะจะปักธูปได้แน่นกว่า

๔. ดับเทียน เมื่อท่านสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้ว อย่าปล่อยให้หมดโดยไม่มีคนเฝ้า อาจเป็นชนวนเหตุให้ไฟไหม้ การดับเทียน ควรจะใช้มือหรืออุปกรณ์อื่น เช่น พัด ฯลฯ พัดเทียนให้ดับ ไม่ควรใช้ปากเป่าเทียนให้ดับ

๕. ใช้ภาชนะรองรับกระถางธูป เชิงเทียนไว้จะเป็นการดี เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราท่านก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เพราะพระท่านสอนให้ใช้ปัญญา

๖. การบูชาพระด้วยพวงมาลัย ควรใส่พาน จาน หรือถาด นำไปวางที่หิ้งหรือหน้าที่บูชาพระ ไม่ควรคล้องคอ ดูไม่งาม ไม่เหมาะสม

๗. หากท่านออกนอกเคหะสถาน ไม่สะดวกในการจุดธูปเทียนบูชาพระ ก็ให้สวดมนต์ภาวนาในใจ เมื่อกลับบ้านในตอนเย็นหรือค่ำ ก็ควรจะสักการะท่านด้วยธูปเทียน ถ้าหากเดินทางไปค้างแรมต่างถิ่นต่างที่ ก็ให้สวดมนต์ภาวนาเอาเถิด

๘. ควรจุดเทียนทั้งสองเล่มก่อน แล้วจึงเอาธูปจุดต่อจากเปลวเทียน

๙. ดูแลโต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดน่ามองอยู่เสมอ

หวังว่าการจัดตั้งหิ้งให้ถูกลำดับ ถูกทิศ และการบูชาที่ถูกวิธี คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย จำไว้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระจะเกิดได้ อยู่การปฏิบัติของผู้บูชาสำคัญ เพราะท้ายที่สุด ต่อให้หิ้งพระไม่สวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีการจัดลำดับ แต่เจ้าของสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ ถือศีล ๕ ไม่บกพร่อง ธรรมะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ย่อมรักษาตัวผู้นั้นอยู่ดี

ทิ้งท้ายด้วยเกร็ดเล็กน้อย เกี่ยวกับการจุดธูป สักการะบูชาพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจุดธูปสักการะบูชาที่ถูกต้อง ตามความเชื่อมาแต่โบราณ ในการสื่อสารไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดังนี้

ธูป ๑ ดอก ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ
ธูป ๒ ดอก ใช้บูชาเจ้าที่
ธูป ๓ ดอก ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ธูป ๔ ดอก ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ ๕ ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า ศาลพระภูมิ
ธูป ๕ ดอก ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์
ธูป ๖ ดอก บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู
ธูป ๙ ดอก บูชาแก้ว ๙ ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์
ธูป ๑๐ ดอก ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม
ธูป ๑๒ ดอก บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่
ธูป ๑๖ ดอก บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ ๑๖ ชั้น
ธูป ๑๙ ดอก บูชาเทวดาทั้ง ๑๐ ทิศ
ธูป ๒๑ ดอก บูชาพระคุณของพ่อ
ธูป ๓๒ ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง ๔ ทิศ
ธูป ๑๐๘ ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า