ความศักดิ์สิทธิ์ในพระเครื่อง มีวันหมดอายุหรือไม่

เคยหรือไม่ที่สงสัยและอยากรู้ว่า พระกรุที่สร้างมาหลายร้อยปีหรือเป็นพันปี จะยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่า พลังงานในพระหมดไปหรือยัง เพราะของต่างๆก็ยังหมดอายุ แล้วพระเครื่องมีวันหมดอายุหรือไม่ เรามาไขคำตอบกัน

ความศักดิ์สิทธิ์นั้น มาจากระดับใด

หากจะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ในพระเครื่องนั้น เราต้องดูด้วยว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากระดับใด เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากการปลุกเสกด้วยคาถาอาคม หรือกำลังจิตของผู้เสกเพียงอย่างเดียว หากเป็นเช่นนี้แล้วความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็จะมีวันหมดอายุ เพราะว่าคาถาอาคมหรือกำลังจิตนั้นมีโอกาสเสื่อมได้ ตราบใดที่เขายังไม่เป็นพระอริยบุคคลหรือครูบาอาจารย์ ปวงเทพเทวาไม่ได้มาช่วยเหลือดูแลรักษา ก็จะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์เสื่อมสลายหมดไปได้อาจจะอยู่แค่ช่วงอายุของผู้ที่ปลุกเสก หรือเท่าที่ผู้ปลุกเสกนั้นตายไปแล้ว ไปเกิดเป็นเทวดายังสามารถดูแลรักษาอยู่ได้เป็นต้น

ความศักดิ์สิทธิ์ในพระเครื่อง มีวันหมดอายุหรือไม่
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์

แต่ถ้าเป็นพระเครื่องที่ผ่านการปลุกเสกโดยอาราธนาบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาอย่างพร้อมแล้ว พลังงานเหล่านั้นย่อมไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไป เพราะท่านเข้าถึงความสะอาด สว่าง สงบ รู้ตื่นเบิกบานอย่างแท้จริง ก็ไม่มีวันหมดอายุแต่อย่างใด

แต่อย่างไรก็ดีความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นนามธรรม คือ เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในกรณีที่รูปลักษณ์ที่พลังงานนั้นมาประสิทธิ์อยู่ เช่น เหรียญ พระผงต่างๆ เกิดผลแตกสลาย ป่นหายไปหมด พลังงานก็จะไม่มีรูปลักษณ์ทางรูปธรรมให้ประสิทธิ์อยู่ ความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะย้อนกลับไปสู่ต้นทางเดิม คือ บารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือเทวดาที่รักษาอยู่ เมื่อไม่มีรูปลักษณ์ให้รักษาแล้ว เขาก็จะกลับสู่วิมานของเขา หรือ กลับสู่หน้าที่ของเขาตามปกติ


→ ดู การเชื่อมต่อบุญกับพระ เพิ่มเติม


ในบางกรณีหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายท่าน ก็มักจะมีการอธิษฐานอายุความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องเอาไว้ด้วยเหมือนกัน อย่างเช่นบางกรณีก็อธิษฐานว่าขอให้พระเครื่องนี้จงมีความศักดิ์สิทธิ์ตราบจนครบพุทธวาระ คือครบ 5000 ปี ที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ เมื่อพ้น 5000 ปีเมื่อไหร่ ความศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาที่รักษาอยู่ก็จะกลับไป หรือ บางเหรียญ เช่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ท่านอธิษฐานว่าขอให้พระเครื่องเหล่านี้จงศักดิ์สิทธิ์ จนกว่าพระเครื่องนั้นจะแตกสลายละลายเป็นน้ำไป เพื่อเป็นการยืนยันว่าต่อให้พระจะแตก จะหัก จะพัง แต่ถ้าไม่ถึงกับสลายหายละลายเป็นน้ำไปหมดสิ้นแล้ว ก็ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ สามารถนำชิ้นส่วนมาห้อย มาใช้ได้ปกติ เป็นต้น

หรือบางรูปก็อาจจะอธิษฐานว่า ขอให้พระเครื่องเหล่านี้จงศักดิ์สิทธิ์ตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงมีศีลมีธรรม หรือไม่ปฏิบัติผิดตามข้อห้ามต่างๆที่ได้กำหนดไว้ ถ้าผู้ใช้ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ขอให้บารมีหรือเทพเทวดาเหล่านั้นกลับมา แต่ถ้ามีผู้นำไปใช้ใหม่ และมีศีลมีธรรม ก็ขอให้จงกลับไป ซึ่งตรงนี้สามารถอธิษฐานได้หลายรูปแบบ เป็นความละเอียดอ่อนของการอธิษฐานอย่างหนึ่ง

ความศักดิ์สิทธิ์ในพระเครื่อง มีวันหมดอายุหรือไม่
หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.อยุธยา ท่านอธิษฐานว่าขอให้พระเครื่องเหล่านี้จงศักดิ์สิทธิ์ จนกว่าพระเครื่องนั้นจะแตกสลายละลายเป็นน้ำไป

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการปลุกเสกพระเครื่องด้วยกำลังบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว พลังงานนั้นย่อมเป็นอกาลิโก คือ ไม่จำกัดด้วยเวลา ไม่มีทางเสื่อม ความศักดิ์สิทธิ์จะหมดไปก็ต่อเมื่อมีการตั้งจิตอธิษฐาน หรือตั้งเงื่อนไขบางประการไว้เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล
– ดร.รอบทิศ ไวยสุศรี แฟนพันธุ์แท้พระเกจิคณาจารย์ ปี 2006
– หนังสือตอบโจทย์พระเครื่อง รู้เรื่องของขลัง ของสำนักพิมพ์ ND Publishing


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com