ท่องคาถาผิดพระเสื่อม

ท่องคาถาผิดพระเสื่อม

คล้องพระเครื่องเป็นประจำ แต่ก็ยังท่องคาถาหรือบทสวดในการอาราธนาพระผิดๆถูกๆอยู่เสมอ

หลายคนที่คล้องพระเครื่องเป็นประจำ แต่ก็ยังท่องคาถาหรือบทสวดในการอาราธนาพระผิดๆถูกๆอยู่เสมอ จึงเกิดข้อสงสัยกันว่า หากเราท่องคาถาผิดๆถูกๆ พระเครื่องนั้นจะคุ้มครองเราได้หรือเปล่า จึงขอนำมาตอบให้ฟังได้ว่า พระจะขลังหรือไม่ขลัง ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ มิได้อยู่ที่การใช้ภาษาว่าสวดผิดหรือถูก แต่อยู่ที่จิตของผู้ใช้เป็นสำคัญ ดังมีตัวอย่างเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่า ในสมัยโบราณมีฤาษีตนหนึ่งอยู่ในป่าลึก ได้ร่ำเรียนวิชาจากอาจารย์ แต่ฤาษีรูปนั้นหูไม่ดี อาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาคำว่า “พุทโธ” แต่ฤาษีรูปนั้นได้ยินว่า “พุทธือ” แต่ด้วยความเชื่อและศรัทธาในคำสอนของอาจารย์ จึงได้สวด “พุทธือ” มาโดยตลอดจนจิตเป็นสมาธิ จึงมีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้

อยู่มาวันหนึ่ง ฤาษีตนนั้นได้เหาะไปในอากาศ และได้พบกับฤาษีกลุ่มหนึ่งที่นั่งสนทนากันอยู่ ฤาษีกลุ่มนั้นจึงถามว่าท่านภาวนาอย่างไรจึงสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ฤาษีตนนั้นจึงตอบว่า “พุทธือ” ฤาษีกลุ่มนั้นจึงบอกว่าท่านท่องผิดแล้ว ที่ถูกต้องคือ “พุทโธ”

ฤาษีตนนั้นเกิดความสงสัยและกังวลขึ้นในใจว่า ตายละวา เราเผลอท่องคาถาผิดมาตั้งนาน เมื่อคิดได้ดังนั้น จิตจึงขาดสมาธิ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ไม่ว่าฤาษีตนนั้นจะภาวนาคาถาว่า “พุทธือ” หรือ “พุทโธ” ก็ไม่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้อีกเลย ด้วยเหตุนี้เองแม้บางท่านจะท่องคาถาผิดๆถูกๆ หรือหลุดบางคำออกไป แต่ด้วยใจที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่น ใจที่มีความบริสุทธิ์สะอาด นึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อยู่เสมอแล้ว ไม่ว่าจะสวดคาถาผิดหรือถูกก็ไม่มีผลในการอาราธนาบุญบารมี ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเครื่อง และ เครื่องรางของขลังต่างๆ เหล่านั้นแต่อย่างใด


→ ห้อง รวมคาถา-บทสวดมนต์


แต่อาจจะมีผลเสียในบางกรณี เช่น การสืบทอดวิชาจากครูบาอาจารย์ หรือจากสำนักต่างๆ ที่อาจทำให้อักขระเลขยันต์ และความหมายของคาถา มีการผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับเดิม ซึ่งมีปรากฎให้เห็นอยู่ไม่น้อยในปัจจุบัน คือครูบาอาจารย์ใช้คาถาอย่างหนึ่ง แต่ลูกศิษย์ใช้อีกอย่างหนึ่ง เพราะในสมัยก่อนเป็นการสืบทอดด้วยการท่องแบบปากเปล่า ไม่ได้มีการจดบันทึก ซึ่งบางครั้งหูฟังผิดเพี้ยนไป ภาษาหรือสำเนียงจึงเพี้ยนไป หลายคนจึงสับสนว่าอันไหนผิดอันไหนถูก แต่สุดท้ายแล้วทุกคาถาถูกหมด เพราะล้วนไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่นเอง

ดังนั้นหากเป็นไปได้ เราควรสวดคาถาให้ถูกต้องจะดีกว่า

เพื่อรักษาตัวอักษรและความหมายต่างๆ ที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้ ให้สืบทอดอยู่คู่ลูกหลานต่อไป ถึงแม้หากท่องผิดพลาดก็ไม่ต้องกังวลใจ ว่าพระที่เราคล้องบูชา องค์เทพ หรือเครื่องรางต่างๆนั้น จะไม่คุ้มครองเรา เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตของผู้ใช้ ว่ามีศีลธรรม มีจิตเชื่อมั่นศรัทธาใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือไม่ ถ้าจิตโน้มถึงพระจริงๆ ไม่ว่าพระคาถาจะเป็นภาษาใด ก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างกันทั้งสิ้น

ขอบคุณข้อมูล
– ดร.รอบทิศ ไวยสุศรี แฟนพันธุ์แท้พระเกจิคณาจารย์ ปี 2006
– หนังสือตอบโจทย์พระเครื่อง รู้เรื่องของขลัง ของสำนักพิมพ์ ND Publishing


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com