พระเครื่องประจำวันเกิด

พระประจำวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ พระปางถวายเนตร

ท่านว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนมีความมาดมั่น มุ่งมั่นในงาน มีความว่องไว แต่มักฉุนเฉียวง่าย การตัดสินใจมักขาดความยั้งคิด โบราณจารย์ท่านจึงให้พระปางถวายเนตรเป็นพระประจำวันเกิด เนื่องจากพระปางถวายเนตร เป็นปางยืนพิจารณาธรรมอันปิติ ในท่าสำรวม หมายถึง การกระทำอย่างมีสติ

ดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ เป็นตำแหน่งลักขณาที่มีอำนาจอยู่ในตัว พระเครื่องที่ผู้เกิดวันอาทิตย์ ควรอาราธนาเพื่อความเป็นศิริมงคลนั้น ควรจะเป็นพระพิมพ์ที่ผ่านความร้อนจากไฟ เนื่องจากจะช่วยหนุนธาตุประจำตัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็นพระปางมารวิชัย คือเป็นพระพิมพ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามาร เนื่องจากเจ้าชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบอาชีพ จึงมักมีศัตรูหรืออริ

พระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ พระรอด ลำพูน, พระคง ลำพูน, พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง สุพรรณบุรี, พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย, พระกริ่งคลองตะเคียน อยุธยา, พระกรุวัดตะไกร อยุธยา, พระกรุขรัวอีโต้ วัดเลียบ ฯลฯ

สรุป สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ พระคู่กายควรจะเป็นพระนั่งศิลปแบบนั่งมารวิชัย เป็นดีที่สุด

บทสวดมนต์ย่อ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ

กำลังวัน 6

ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) สวดตามกำลังวัน 6 จบ จะบังเกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ปราศจากภูตผีปีศาจมาเบียดเบียน


พระประจำวันจันทร์

วันจันทร์ พระปางห้ามญาติ

ท่านว่าคนที่เกิดวันจันทร์ เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักแก่บุคคลทั้งหลาย โกรธง่ายหายเร็ว ทำการสิ่งใดมักละเอียด เหมาะสำหรับงานด้านศิลปะวิทยา แต่เป็นผู้ใจน้อย อ่อนไหว ทำให้ขาดอำนาจและวาสนา โบราณจารย์จึงให้พระปางห้ามญาติเป็นพระประจำวันจันทร์ เพราะดาวจันทร์ความคิดสับสน ปางนี้จึงเหมือนเตือนเจ้าชะตา ผู้ที่กำเนิดในตำแหน่งลักขณาดาวจันทร์นี้ ดุจพระพุทธองค์ห้ามญาติทั้งสองฝ่ายแย่งน้ำซึ่งกันและกัน

เมื่อวันจันทร์เป็นวันที่มีเสน่ห์ แต่ขาดซึ่งอำนาจและวาสนา พระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ควรจะเป็นตระกูล พระยอดขุนพล เนื้อพระทำด้วยตะกั่วแก่ ดีบุก ปรอท (ชินเงิน) ตะกั่วเดือน (ตะกั่วสนิมแดง) พระในกลุ่มนี้ โบราณจารย์ท่านถือว่า เสริมบารมีในอำนาจยิ่งนัก

พระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่ พระในตระกูลเนื้อชิน อาทิเช่น พระร่วงหลังรางปืน สุโขทัย, พระร่วงหลังลายน้ำ ลพบุรี, พระเชตุพน สุโขทัย, พระพิจิตรข้างเม็ด กรุเขาพนมเพลิง, พระกรุวัดราชบูรณะ อยุธยา ฯลฯ

สรุป สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ พระคู่กายควรจะเป็น พระยอดขุนพล พระกรุต่างๆ เป็นดีที่สุด

บทสวดมนต์ย่อ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

กำลังวัน 15

ชื่อ กระทู้เจ็ดแบก ซึ่งใช้ทางคงกระพันชาตรี ประจำอยู่ทิศบูรพา (ตะวันออก) สวดตามกำลังวัน 15 จบ จะมีความสุข จวบสิ้นกาลนาน นอนหลับก็เป็นสุข ไม่ฝันเห็นสิ่งที่ชั่วร้าย เป็นสิริมงคลยิ่ง


พระประจำวันอังคาร

วันอังคาร พระปางไสยาสน์

ท่านว่าเป็นคนมุทะลุดุดัน มักเจ้าอารมณ์โมโหร้าย โกรธเคืองขุ่นอันตราย แต่เป็นคนรักจริงเอาจริงเอาจังต่อสิ่งที่ตนเองกระทำ โบราณจารย์ ท่านจึงให้พระปางไสยาสน์ เป็นพระปางประจำวันเกิด เพราะพระพุทธเจ้าไสยาสน์นั้นหมายถึงตอนที่พระพุทธองค์ท่านเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน คำว่านิพพาน แปลว่า เย็น ดังนั้นเมื่อผู้ที่เกิดวันอังคารมีอารมณ์ร้อน จึงควรมีพระประจำวันคือ พระนอนเย็นอนุสติ เตือนใจให้รู้จักความเยือกเย็น

ส่วนพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร นั้นควรเป็นพระผงพุทธคุณ เนื่องจากเป็นพระที่มิได้ผ่านความร้อน อีกทั้งพุทธานุภาพ ขององค์พระ จะช่วยให้จิตใจเยือกเย็น เป็นสมาธิ สามารถบรรเทาธาตุโทสะจริต แห่งฤกษ์ชะตาวันเกิดได้

พระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารได้แก่ พระผงในตระกูลสมเด็จ อาทิเช่น พระสมเด็จวัดระฆัง, พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม, พระสมเด็จวัดเกศไชโย รวมถึงพระผงคณาจารย์ต่างๆ เช่น พระปิสันธ์วัดระฆัง, พระวัดสามปลื้ม, พระวัดท้ายตลาด, พระวัดพลับ, พระผงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ฯลฯ

สรุป สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร พระคู่กายควรจะเป็นพระเนื้อผงต่างๆ เป็นดีที่สุด

บทสวดมนต์ย่อ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

กำลังวัน 8

ชื่อ ฝนแสนห่า ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) สวดตามกำลังวัน 8 จบ มีความเกษมสุข ปราศจากภูตผีปีศาจมาเบียดเบียน นอนหลับฝันดี เป็นสิริมงคล


พระประจำวันพุธ (กลางวัน)

วันพุธ (กลางวัน) พระปางอุ้มบาตร

ท่านว่าคนที่เกิดวันพุธแยกเป็นสองนัย กล่าวคือ พุธกลางวันอย่างหนึ่ง พุธกลางคืนอย่างหนึ่ง พุธกลางวันนั้น ท่านว่าเป็นคนมีฝีปากกล้า ค้าขายคล่องแคล่ว เดินทางเก่ง ติดต่อสื่อสารกับผู้ใดมักได้ลาภเสมอ แต่มักทำคุณคนไม่ขึ้น ทำดีสิ่งใด มักไม่มีใครเห็น

โบราณจารย์ท่านจึงได้ให้พระปางอุ้มบาตร เป็นพระประจำวันเกิดในวันพุธกลางวัน หมายถึง การบิณฑบาตร โปรดสัตว์ โดยมิได้เห็นแก่พระราชามหากษัตริย์หรือขอทานยาจก แม้ผู้ใด ปรารถนาในกุศล ท่านโปรดเท่าเทียมกัน จึงเป็นอนุสติ แก่เจ้าชะตาผู้เกิดในวันพุธกลางวันว่าแม้ทำความดี มิมีได้เห็น ก็ไม่ต้องใส่ใจ

สำหรับพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนั้น เนื่องจากวันพุธเป็นฤกษ์แห่งการทำกิน พระเครื่องที่เหมาะสมนั้นควรเป็นพระประเภทลีลา หรือปางลีลาเสด็จกลับจากดาวดึงส์ มีความหมายแห่งความก้าวหน้า อาทิเช่น พระกำแพงเพชรลีลา พิมพ์ต่างๆ เช่น ลีลาเม็ดขนุน ลีลาพลูจีบ, ลีลากลีบจำปา, ลีลาเมืองสวรรค์ ชัยนาท, ลีลายี่สิบห้าพระพุทธศตวรรษ พุทธมณฑล ฯลฯ

สรุป สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน พระคู่กายคือ พระยืนปางลีลาต่างๆ จะถูกโฉลกที่สุด

บทสวดมนต์ย่อ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน

ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

กำลังวัน 17

ชื่อ นารายณ์กลืนสมุทร ซึ่งใช้ทางเสกปูนสูญฝี ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ใต้) สวดตามกำลังวัน 17 จบ จะมีความสุขกายสบายใจ รวยยศ เป็นเมตตามหานิยม


พระประจำวันพุธ (กลางคืน)

วันพุธ (กลางคืน) พระปางป่าเลไลย์

คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้น ท่านว่าเป็นคนลึกลับมีความรู้ความสามารถในสิ่งที่คนทั่วไป ไม่สามารถสื่อได้ มักจะมีลางสังหรณ์ทราบการณ์ล่วงหน้า แต่มักไม่ค่อยมีคนเข้าใจเวลามีปัญหา

โบราณจารย์ท่านจึงให้พระปางป่าเลไลย์เป็นอณุสติ เนื่องจากพระปางนี้ เป็นปางที่พระพุทธเจ้า ทรงเบื่อหน่ายพระสาวกที่ขัดแย้งกัน พระพุทธองค์จึงทรงเสด็จไปเพียงลำพัง ณ ป่าเลไลย์ มีช้างป่ามาถวายกล้วย และ ลิงมาถวายน้ำผึ้ง ฯลฯ

สำหรับพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้น เนื่องจากลักษณะวัน ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนมักมีสัมผัสพิเศษ และมีลางสังหรณ์มากกว่าวันอื่น ดังนั้น นอกจากพระเครื่อง พระพิมพ์ที่อาราธนาแล้วควรจะมีเครื่องราง เสริมดวงได้ป้องกันอาถรรพ์ต่างๆ ซึ่งคนที่เกิด ในวันนี้ สัมผัสได้ง่าย ตัวอย่างเครื่องรางที่ควรพกพา เช่น ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง, ตะกรุดคณาจารย์ต่างๆ, ลูกอมผงพุทธคุณ ฯลฯ

สรุป สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน พระคู่กายคือ พวกเครื่องรางแบบต่างๆ

บทสวดมนต์ย่อ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

กำลังวัน 12

ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ซึ่งใช้ทางปรับปรุงแก้ไข แก้ความผิด ประจำอยู่ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) สวดตามกำลังวัน 12 จบ จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากด้วยยศศักดิ์


พระประจำวันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี พระปางสมาธิ

ท่านว่าคนที่เกิดวันพฤหัสฯนั้น เป็นคนมีปัญญาชาญฉลาด มีความยุติธรรมเที่ยงตรง มีความรู้กว้างขวาง ชอบเรียนรู้ ใจเอื้อเฟื้อ แต่เป็นคนไม่ยอมคน ไม่ฉ้อฉลจนเป็นคนสังคมแคบ ด้วยความที่เป็นผู้มีความรู้มีปัญญา โบราณจารย์จึงให้พระปางสมาธิเป็นพระประจำวันเกิด เนื่องจากหมายถึง การเจริญสมาธิอันหมายถึงปัญญา

สำหรับพระเครื่องที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสฯนั้น เนื่องจากเป็นผู้ที่มีปัญญา มีความรู้กว้างขวาง พระพิมพ์ที่ช่วยเสริมดวงวาสนานั้น โบราณท่านว่า พระปางเปิดโลก ท่านถือว่าเป็นพระแห่งปัญญา เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันนี้เป็นที่สุด พระพิมพ์นี่นี้ ที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น กรุเตาเรียง จ.สุโขทัย พระร่วงเปิดโลกพิมพ์เม็ดทองหลาง จ.กำแพงเพชร ฯลฯ

สรุป สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสฯ พระคู่กายคือพระยืนปางเปิดโลกเป็นดีที่สุด

บทสวดมนต์ย่อ สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

กำลังวัน 19

ชื่อ นารายณ์ตรึงไตรภพ ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศประจิม (ตะวันตก) สวดตามกำลังวัน 19 จบ จะมีความสุขสำราญเป็นนิตย์ บริบูรณ์ด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ อยู่ทุกเมื่อ


พระประจำวันศุกร์

วันศุกร์ พระปางรำพึง

คนที่เกิดวันศุกร์นั้นท่านว่าเป็นคนราคะจริตสูง เป็นคนหลงในสิ่งสวยงาม ชอบของสวยของงาม ทำงานประณีต โบราณจารย์ ท่านจึงให้พระปางรำพึง เป็นอณุสติเตือน ปางรำพึงนั้นตามพุทธประวัติเป็นปางที่พระพุทธองค์ พิจารณาธรรมสังเวช หมายถึง อสุภกรรมฐาน ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เกิดวันศุกร์จึงควรบูชาพระปางรำพึงไว้เป็นอณุสติไว้ไม่ให้หลง

สำหรับพระเครื่องที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้น จึงควรเป็นพระปิตตาภควัมปติ เพื่อเป็นลักษณะอณุสติเตือนใจ มิให้หลงในสิ่งต่างๆ และเสริมดวงโชคลาภวาสนา จะไหลมาอย่างที่คาดไม่ถึง พระพิมพ์ปิตตาภควัมปติที่มีชื่อเสียงอาทิ เช่น พระภควัมปติ ของหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี พระภควัมปติของหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี ฯลฯ

สรุป สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ พระคู่กาย ควรจะเป็นพระปิตตา มหาอุตม์ แบบต่างๆ จะดีที่สุด

บทสวดมนต์ย่อ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

วา โธ โน อะ มะ มะ วา

กำลังวัน 21

ชื่อ นารายณ์ตวาดหิมพานต์ ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอุดร (เหนือ) สวดตามกำลังวัน 21 จบ จะมีความสุขสำราญเป็นนิตย์ บริบูรณ์ด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ อยู่ทุกเมื่อ


พระประจำวันเสาร์

วันเสาร์ พระปางนาคปรก

คนที่เกิดวันเสาร์นั้นท่านว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิต พูดจริงทำจริง ภายนอกดูดุดันแต่ภายในใจเป็นคนใจอ่อน แต่เป็นคนที่หาคนทำร้ายได้ยากยิ่ง เนื่องจากตำแหน่งลักขณาดาวนี้ดวงแข็ง โบราณจารย์ถือว่า คนเกิดวันเสาร์นั้นดวงแข็งไม่มีผู้ใดทำร้ายได้ จึงถือเอาพระปางนาคปรกเป็นพระประจำวันเกิด เนื่องจากหมายถึง พระยามุจรินทร์นาคราช มาแผ่พังพาฬป้องกันภยันตรายต่างๆแก่พระพุทธองค์

สำหรับพระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ เนื่องจากดาวเสาร์ เป็นคนจริงจังเคร่งเครียด พระพิมพ์ที่เสริมดวงของผู้ที่เกิดวันนี้นั้นควรจะเป็น พระที่ทำจากว่านอันเป็นคุณลักษณะที่เย็นและบริสุทธิ์จากธรรมชาติ อาทิเช่น พระว่านหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ปัตตานี พระกำแพงว่านหน้าทอง หน้าเงิน, พระว่านจำปาศักดิ์ ประเทศลาว, พระมหาว่านขาว มหาว่านดำ สำนักเขาอ้อ พัทลุง ฯลฯ

สรุป สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ พระคู่กายควรเป็น พระเนื้อว่าน เป็นดีที่สุด

บทสวดมนต์ย่อ สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

กำลังวัน 10

ชื่อ นารายณ์คลายจักร ซึ่งใช้ทางถอดถอนคุณไสย ประจำอยู่ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) สวดตามกำลังวัน 10 จบ จะทำให้มีอายุยืนนาน เป็นที่รักของคนทั่วไป


→ อ่าน แขวนพระยังไง ให้ถูกโฉลก


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com