พระเครื่องแตกหักทำอย่างไร

พระเครื่องแตกหักทำอย่างไร

เมื่อพระเครื่องที่พกติดตัวไว้บูชาเป็นประจำ หรือพระบูชาภายในบ้านมีอันต้องชำรุด แตกหัก เสียหายลง ไม่ว่าตามกาลเวลาหรือด้วยอุบัติเหตุ ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าสิ่งแตกหักมิควรเอาไว้ในบ้าน เนื่องจากพระบูชาหรือพระเครื่องที่แตกหักนั้น รับเคราะห์กรรมแทนตัวเราและคนในครอบครัว จึงบังเกิดความไม่สบายใจแก่เจ้าของว่าควรจะทำอย่างไรดี กับรูปแทนองค์พระที่ชำรุดเหล่านั้น โดยมีหลายแนวทางความเชื่อของแต่ละกลุ่มบุคคล มาเล่าสู่กันฟัง

นำพระที่ชำรุดไปถวายวัด เพื่อหล่อหรือสร้างพระองค์ใหม่

มีหลายคนที่รวบรวมพระแตกหักแล้วนำไปถวายวัดเพื่อใช้เป็นมวลสารในการทำพระผงใหม่ เพราะเชื่อว่าองค์พระชำรุดก็จริง แต่วัตถุมงคลนั้นได้ผ่านการปลุกเสกมาแล้วก็ยังคงมีพุทธคุณสูง เหมือนที่ครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านได้เก็บต้นธาตุพระเครื่อง พระบูชาที่ชำรุดไว้ เพื่อนำมาบด หลอมรวม และผสมกับมวลสารต่างๆของท่านเอง เพื่อสร้างวัตถุมงคลอันใหม่ขึ้นมา

รวบรวมนำไปบรรจุไว้ในพระองค์ที่ใหญ่กว่า

บางแนวทางเชื่อว่า อะไรก็ตามที่เป็นรูปพระ ถึงจะแตกหักอย่างไร ก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำลายเพื่อหลอมใหม่ หรือเพื่อพิมพ์ขึ้นมาใหม่ กล่าวว่าเป็นบาปมาก ท่านปรับโทษเท่ากับทำลายพระพุทธรูป ต้องอเวจีมหานรกกันเลยทีเดียว ถ้าหากว่าแตกหักเสียหายในลักษณะนั้นแล้ว หากรู้สึกไม่สบายใจที่จะติดตัวหรือติดบ้านเอาไว้ ก็ให้บรรจุในพระที่องค์ใหญ่กว่าเพื่อบูชาต่อไป

ซ่อมแล้วเก็บไว้ใช้ หรือบูชาต่อ

หลายคนมีความผูกพันเสียดาย เมื่อพระองค์นั้นหายาก มีราคาสูง มีคุณค่าทางด้านจิตใจต่อตนมาก เช่นพระกรุ พระเก่า พระสมเด็จ จึงซ่อมโดยการใช้กาวหรืออะไรก็แล้วแต่ในการรักษาสภาพพระเครื่องนั้นไว้ บางครั้งหากซ่อมไม่ได้ก็เอาบรรจุใส่ตลับหรือถุงเพื่อเก็บไว้บูชาต่อไปก็มี เพราะไม่ได้ถืออะไรมากมาย

นำเอาไปฝากไว้ใต้ต้นไม้ตามวัด

บางกลุ่มเชื่อว่า ไม่ควรเก็บพระที่แตกหักไว้ในบ้าน เพราะพระที่เราเคารพบูชากราบไหว้นั้น มีเหตุให้แตกหักเพราะท่านรับเคราะห์แทนเรา จึงนำเอาไปคืนพระแม่ธรณี เพราะทุกอย่างมาจากธรรมชาติ ก็ควรที่กลับสู่ธรรมชาติดังเดิม

พระเครื่องแตกหักทำอย่างไร
การเทหล่อพระ บางพิธีมีการนำมวสารต้นธาตุเก่าที่ชำรุด มาเป็นส่วนผสมด้วย

หากมีหลายแนวทางความคิด ก็สุดแท้แต่เราจะเชื่อ ไม่มีอะไรผิดอะไรถูก อยู่ที่ความสบายใจของเราเอง จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ หากต้องการเก็บต่อไป ก็เก็บไว้ได้หากเราไม่ถือ หรือฝากคืนพระแม่ธรณีก็ควรฝากไว้ในสถานที่เหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น แต่สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึงและบอกกับตัวเองเสมอว่า

“พระแตกร้าว ให้รักษาใจเรา อย่าแตกร้าวตาม
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น
มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และแตกสลายเป็นธรรมดา

เมื่อพระแตกหักสลาย อย่าเป็นต้นเหตุให้ใจ
ตกต่ำเศร้าหมอง ขอให้ยึดแก่นแท้ของธรรม
คือ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com