สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อสวมใส่พระเครื่อง

สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อสวมใส่พระเครื่อง
หลวงปู่ดู่เคยกล่าวไว้ว่า “พระเครื่องของท่านทำมาดีแล้ว คนที่ใช้ทำดีหรือเปล่า ของดีไม่มีเสื่อม ที่เสื่อมคือคนใช้”

ข้อห้ามสำคัญที่ไม่ควรกระทำเมื่อสวมใส่พระเครื่องนั้น ต้องพิจารณาว่ามีข้อห้ามใดที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกกำหนดมาในการใช้พระเครื่องนั้นหรือไม่ เช่น เอาพระเครื่องนี้ไปใช้แล้วห้ามกินเหล้า ห้ามด่าพ่อด่าแม่ใคร เป็นต้น ซึ่งเหตุของข้อห้ามเหล่านี้มี 2 ลักษณะใหญ่ๆด้วยกัน คือ

ข้อห้ามนั้นเป็นกรณีของการตั้งสัจจะอธิษฐาน เพื่อดึงพลังงานพระเครื่องให้เกิดขึ้นได้ง่าย

เช่น ทำตามคำสั่งที่ครูเจ้าของวิชาในอดีตสั่งห้ามไว้ ก็จะช่วยโน้มพลังงานแรงครูต่างๆของวิชานี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งมักจะเป็นการปลุกเสกด้วยคาถาอาคม ถ้าเป็นการปลุกเสกลักษณะนี้แล้ว หากมีการละเมิดข้อห้ามเกิดขึ้น พลังงานที่เกิดจากคาถาอาคม หรือแรงครูต่างๆที่ปลุกเสกไว้ก็อาจจะสลายหายไปได้

ข้อห้ามนั้นเป็นกรณีการปลุกเสกโดยอาราธนาบารมีแห่ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

หากปลุกเสกโดยอาราธนาบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาประสิทธิ์แล้ว การตั้งข้อห้ามจะตั้งขึ้นเพื่อช่วยผู้ใช้ไม่ให้เสื่อม ให้ผู้ใช้มีสติอยู่ในศีลในธรรม คือ ไม่กินเหล้า ไม่ด่าทอพ่อแม่ใคร ซึ่งเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดกับจิตของผู้ใช้เอง โดยถ้าเป็นในกรณีนี้ หากทำผิดข้อห้ามพระไม่ได้เสื่อมแต่ผู้ใช้เสื่อม พระเครื่องนั้นอาจจะเหมือนหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปชั่วคราว เพราะเทวดาหนีกลับไปชั่วคราว แต่ถ้าผู้ใช้กลับมาทำตัวดีอยู่ในศีลในธรรม พระเครื่องนั้นก็จะกลับมาศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

หากถามว่าข้อห้ามที่สำคัญที่สุด ในการใช้พระเครื่องคืออะไร ??

ข้อห้ามนั้นก็คือ “การไม่ทำชั่ว” ไม่ทำผิดศีลผิดธรรมทั้งปวง เพราะแม้พระเครื่องจะศักดิ์สิทธิ์เพียงใด แต่ผู้ใช้ชอบกินเหล้าเมายา ชอบด่าทอทำร้ายรังแกผู้อื่น ไม่เคยคิดช่วยเหลือใคร ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลแล้ว บาปอกุศลความเสื่อมแห่งจิตย่อมเกิดขึ้นกับเขาผู้นั้น ทำให้ไม่สามารถจูนโน้มเอาพลังงานบุญอันบริสุทธิ์มาใช้ดูแลรักษาตนเองได้เลย อีกทั้งที่ตนเองไม่มีบุญบารมีแล้ว เทวดาที่ไหนจะมาดูแลปกปักรักษาคอยช่วยเหลือ เป็นชีวิตที่มีแต่ความเสื่อม ความตกต่ำ หาความเจริญใดๆไม่ได้เลย คนทั่วไปเห็นเข้าก็ตั้งคำถามไว้ในใจว่า คนผู้นี้ทำไมเค้าห้อยพระศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นชีวิตเค้ายังแย่แบบนี้ สงสัยหลวงปู่หลวงพ่อ เสื่อมซะแล้วกระมัง แท้จริงแล้วพระไม่ได้เสื่อมเลย ผู้ใช้ต่างหากที่เสื่อมจากบุญกุศล และทางแห่งความเจริญทั้งหลายเอง


→ อ่านเรื่อง ศาสตร์ของฮวงจุ้ย


แต่หากผู้ใช้นั้น หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล มีใจถึงพระอยู่เสมอ แม้เขาจะห้อยพระเครื่องที่คาถาอาคมเสื่อมไปแล้ว พระที่คนไม่ดีเคยห้อยจนเทวดาหนีกลับไปหมดแล้ว หรือแม้แต่ภาพพระที่ตัดจากหนังสือพระ ไม่ได้ทำการปลุกเสกใดๆ พระเหล่านั้นก็จะกลับมามีความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง เทวดาก็จะกลับมาดูแลอีกครั้ง มีฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะผู้ใช้มีใจเป็นบุญ กำลังแห่งบุญในใจของผู้ใช้ ย่อมโน้มนำกำลังแห่งบุญทั่วแดนสามโลกธาตุ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นประธานให้มาดูแลรักษาเขาให้แคล้วคลาดปราศจากภยันตราย พบแต่ความสุขความเจริญทุกวันคืน

ขอบคุณข้อมูล
– ดร.รอบทิศ ไวยสุศรี แฟนพันธุ์แท้พระเกจิคณาจารย์ ปี 2006
– หนังสือตอบโจทย์พระเครื่อง รู้เรื่องของขลัง ของสำนักพิมพ์ ND Publishing


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com