แขวนพระกี่องค์ดี

แขวนพระกี่องค์ดี

ปัญหานี้มีผู้ที่ห้อยบูชาพระเครื่องหลายคนสงสัยกันมานานแล้วว่า การห้อยพระเครื่องจะห้อยพระกี่องค์ดี ? ควรจะห้อยเป็นจำนวนเลขคู่หรือเลขคี่ ถึงจะดีกว่ากัน วันนี้เรามาค้นหาคำตอบคาใจกัน

โดยปกติแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะห้อยพระเครื่องเป็นจำนวนเลขคี่ เช่น 1 องค์ / 3 องค์ / 5 องค์ / 9 องค์ เป็นต้น จึงทำให้เกิดความสงสัยว่า จำเป็นไหมที่ห้อยเป็นเลขคี่ ถ้าห้อยเป็นเลขคู่จะเป็นอะไรไหม พระจะไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า

ซึ่งจริงๆแล้วสามารถตอบด้วยเหตุผล ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆได้ว่า สาเหตุที่ห้อยเป็นเลขคี่โดยส่วนใหญ่นั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการห้อยมากกว่า เพราะถ้าห้อย 1 องค์ แน่นอนก็มีตรงกลางองค์เดียว พระก็อยู่ตรงกลางไม่ขยับเขยื้อนไปไหน ห้อย 3 องค์ ก็มีสมดุลซ้ายขวาข้างละองค์ ห้อย 5 องค์ ก็มีสมดุลซ้ายขวาข้างละ 2 องค์พอดี ทำให้เกิดความสมดุลในการห้อยพระ ตั้งตรง ไม่บิดเบี้ยวไปไหน

แต่ถ้าห้อยเป็นจำนวนคู่อย่าง 2 องค์ / 4 องค์ / 6 องค์ จะเห็นว่า 2 ข้างของสร้อยจะมีความไม่เท่ากันเกิดขึ้น ก็จะเกิดการเอียงไปทางซ้ายหรือขวา ด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เวลาห้อยพระ สร้อยจะบิดเอียงไปมา เพราะไม่มีองค์ตรงกลางสร้างสมดุล ทำให้ไม่ทะมัดทะแมงในการห้อย จึงทำให้ส่วนใหญ่มักจะห้อยกันเป็นเลขคี่


→ เราจะ คล้องพระร่วมกับอย่างอื่น ได้หรือไม่


แต่ถ้าถามในเชิงพลังงานของพระแล้ว การห้อยเป็นเลขคู่เลขคี่ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเลย จะห้อยเป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันทั้งสิ้น เพราะพลังงานของพระนั้น เป็นพลังงานที่สะอาด บริสุทธิ์ มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่มีประมาณ เลขคู่เลขคี่จึงไม่อาจส่งผลใดๆต่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องเหล่านั้นได้เลย จะมีพระพุทธเจ้า 2 องค์ หรือ 3 องค์ ก็ล้วนเป็นพระพุทธเจ้าที่ถึงพร้อมด้วยบุญบารมีเช่นเดียวกันทั้งสิ้น

นอกจากนี้ การห้อยพระเครื่องเป็นจำนวนเลขนั้นๆ จริงๆแล้วยังมี อุบายธรรมอันลึกซึ้งแฝงอยู่ด้วย นั่นคือ ห้อยจำนวนกี่องค์ ก็ขอให้ ระลึกถึงธรรมะตามจำนวนนั้นด้วย เช่น ห้อย 1 องค์ ก็นึกถึงพระพุทธเจ้า ห้อย 2 องค์ ก็นึกถึงกายกับจิต ว่าเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเรา ไม่เที่ยงแท้ ไม่มีตัวตน ห้อย 3 องค์ นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ห้อย 4 องค์ นึกถึงอริยสัจสี่ ห้อย 5 องค์ นึกถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เป็นต้น

ซึ่งถ้าเราสามารถเข้าใจวิธีการห้อยพระอย่างแท้จริงได้แล้วจะพบว่า ไม่ว่าจะห้อยเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ ก็ล้วนมีธรรมะอันลึกซึ้งแฝงอยู่ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะเข้าใจและนำมาใช้ได้อย่างลึกซึ้งเพียงใดเท่านั้นเอง

ขอบคุณข้อมูล / รูปพระ
– ดร.รอบทิศ ไวยสุศรี แฟนพันธุ์แท้พระเกจิคณาจารย์ ปี 2006
– หนังสือตอบโจทย์พระเครื่อง รู้เรื่องของขลัง ของสำนักพิมพ์ ND Publishing
– เจ้าของพระ คุณกฤศญภณ


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com