ไม่ใช่พระแต่ปลุกเสกพระ

มีหลายคนเคยเห็นพิธีกรรมในการปลุกเสกพระเครื่อง วัตถุมงคล ปรากฎว่าในบางครั้งบางพิธี มีแม่ชี ฤาษี ฆราวาสต่างๆมาร่วมอยู่ด้วย จึงตั้งข้อสงสัยว่า วัตถุมงคลต่างๆที่มีการจัดสร้างนั้น หากไม่ใช่พระสงฆ์แต่มาปลุกเสกพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ เพราะแม่ชี ฤาษี ฆราวาสต่างๆนั้นถ้าเทียบศีลแล้ว ศีลไม่บริสุทธิ์เหมือนกับพระสงฆ์ที่ถือศีลถึง 227 ข้อ

ไม่ใช่พระแต่ปลุกเสกพระ
“พระสมเด็จจิตรลดา” เป็นพระเครื่องที่ไม่ได้ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ แต่กลับมีบารมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงของปวงชนชาวไทยทุกคน เพราะสร้างโดยพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของพระสมเด็จจิตรลดาอย่างมากมาย

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระต้องดูทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ของผู้ที่ปลุกเสก

แท้จริงแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของพระต้องดูทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ของผู้ที่ปลุกเสก ซึ่งระดับของศีลบริสุทธิ์ที่จะอัญเชิญบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาได้นั้น จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องถึงศีล 227 ข้อ ก็สามารถทำได้ เพราะในระดับโสดาบันผู้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นนั้น ท่านมีเพียงศีล 5 บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ก็เป็นได้แล้ว คือมีศีลปกตินิสัยโดยธรรมชาติ ก็สามารถอัญเชิญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาใช้ในการปลุกเสกพระเครื่องต่างๆได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกันพระสงฆ์แม้จะมีศีล 227 ข้อ แต่ถ้าศีลบางข้อ ไม่บริสุทธิ์ ก็อาจจะไม่สามารถอัญเชิญบุญบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาปลุกเสกให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้เท่ากับฆราวาสที่มีศีลบริสุทธิ์

นอกจากนี้เราจะเคยเห็นว่าฆราวาสหลายคน นอกจากมีศีลบริสุทธิ์แล้วยังมีกำลังสมาธิที่มั่นคงหนักแน่นอย่างเช่น ฤาษีต่างๆที่มีจิตที่เข้าได้ถึงฌาณ 4 สมาบัติ 8 จนถึงขั้นเหาะเหินเดินอากาศมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้ เพราะฉะนั้นฤาษีต่างๆ ก็ย่อมมีกำลังจิตที่มีสมาธิสูง สามารถสร้างให้เกิดกำลังอิทธิฤทธิ์ต่างๆในพระเครื่องได้ดีกว่าพระสงฆ์ที่มีกำลังสมาธิอ่อนกว่า หรือแม้แต่ในระดับปัญญาเอง

ไม่ใช่พระแต่ปลุกเสกพระ

มีฆราวาสหลายท่านเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว กระดูกได้เปลี่ยนเป็นพระธาตุก็มีอยู่ไม่น้อย อย่างเช่น คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วัดอาวุธฯ ท่านเป็นอุบาสิกาที่ถือศีล 8 แต่ท่านมีกำลังจิตอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถรักษาโรคต่างๆให้หายได้อย่างอัศจรรย์ สามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้ว กระดูกของท่านก็เป็นพระธาตุสวยงาม สดใส ซึ่งยืนยันถึงการปฎิบัติได้ว่ามีปัญญาขัดเกลากิเลสได้ในระดับสูง โดยพระเครื่องที่ท่านปลุกเสกนั้น ก็มีประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ในระดับสุดยอด และมีการเช่าหาบูชากันในราคาที่สูงมาก

ผู้ที่จะมาปลุกเสกวัตถุมงคลให้ศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์อย่างเดียว

เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาปลุกเสกวัตถุมงคลให้ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์อย่างเดียว หากเป็นแม่ชี ฤาษี ฆราวาส ที่มีศีลบริสุทธิ์ มีกำลังจิตสมาธิมั่นคง มีปัญญาขัดเกลากิเลสได้อย่างแท้จริงแล้ว ก็ย่อมสามารถอาราธนาบุญบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาปลุกเสกให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้ ไม่ต่างจากพระสงฆ์ทำ ดังที่เรารู้จักฆราวาสผู้ทรงวิชาต่างๆมากมาย เช่น อาจารย์เฮง ไพรวัลย์, อาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง, อาจารย์จาบ สุวรรณ, คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ฯลฯ ซึ่งบางท่านนั้นเป็นถึงครูบาอาจารย์ของพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล
– ดร.รอบทิศ ไวยสุศรี แฟนพันธุ์แท้พระเกจิคณาจารย์ ปี 2006
– หนังสือตอบโจทย์พระเครื่อง รู้เรื่องของขลัง ของสำนักพิมพ์ ND Publishing


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com