หนังสือเสียง “พบพระ” โดย ธรรมโฆษณ์

เสียงอ่านหนังสือ “พบพระ” โดย ธรรมโฆษณ์

เรื่องราวของพระธุดงค์รูปหนึ่งที่มาปักกลดในหมู่บ้­าน ท่านเป็นที่รวมใจของชาวบ้านในละแวกนั้น เนื้อหาหนังสือนำเสนอในรูปแบบ ปุจฉา วิสัจฉนา ถึงแก่นของพระพุทธศาสนา ระหว่างพระธุดงค์ที่ทราบถึงหลักของพระพุทธ­ศาสนาที่แท้จริง กับ ชาวบ้านที่ข้องใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษ

ตอนที่ 1 – พระแท้

ตอนที่ 2 – หัวใจพระพุทธศาสนา

ตอนที่ 3 – พระพุทธคุณสมัยใหม่

ตอนที่ 4 – ที่พึ่งอันแท้จริง

ตอนที่ 5 – จงเลี้ยงชีพ อย่าเลี้ยงกิเลส

ตอนที่ 6 – พระธรรมที่แท้เป็นของสากล

ตอนที่ 7 – ความรู้ 5 ประการ

ตอนที่ 8 – ผู้มีคุณควรตอบแทน

ตอนที่ 9 – จงทำหน้าที่ให้ครบถ้วน

ตอนที่ 10 – เกณฑ์วัดดีวัดชั่ว

ตอนที่ 11 – ล้างบาปได้ด้วยบุญ

ตอนที่ 12 – สัจจธรรมสากล

ตอนที่ 13 – มาจากดิน คืนสู่ดิน

ตอนที่ 14 – พระรัตนตรัยเป็นหนึ่ง (จบ)

หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com