เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป

เสียงบรรยายหนังสือ “เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป” โดย ดังตฤณ หนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนโลกไม่ทันแต่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ก่อนสาย “เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป” เขียนใหม่เกือบ 70% เพื่อให้อ่านง่ายที่สุด คือแบ่งไว้เพียง 3 ตอนหลักๆ คือ

1) เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไร
2) ตายแล้วไปไหนได้บ้าง
3) ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดี

แถมด้วยบทส่งท้าย โดยผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นว่าคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีมากมาย การได้รับโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นโอกาสทองของการ “ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น” และหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่างที่เรา “เผลอทำ” ไปแล้ว ให้ผลเป็นทุกข์มากมาย ในทางกลับกันจึงเป็นเรื่องน่าคิดว่าแล้วบุคคลผู้ที่มักกระทำตนในทางตรงกันข้ามจะทำให้มีคุณสมบัติอย่างไรต่อไปในอนาคต … คำตอบมีอยู่ในนี้แล้ว เชิญรับฟังกันได้เลย


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com