ตะกรุด


ตะกรุด เป็นเครื่องรางของขลังโบราณที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ ตามตำราของครูบาอาจารย์แต่ละท่าน โดยทั่วไปจะเป็นการนำโลหะแผ่นบางๆ อาจจะเป็นทองคำ เงิน นาก ตะกั่ว หรือโลหะผสมอื่นๆ มาลงอักขระเลขยันต์ด้วยเหล็กจาร แล้วกำกับคาถาลงไป ใช้พกพาติดตัวได้ในรูปแบบต่างๆ

อ่านต่อ → เครื่องรางตะกรุด


Showing all 27 results