ไอ้ไข่


• “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” การเรียกนามนี้ มิใช่ว่าเราจะแสดงความไม่เคารพ แต่รูปนามของท่านคือนามนี้ เคล็ดลับเวลาบูชาขอให้เรียกท่านว่า “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” เพราะ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” รับรู้นามท่านด้วยนามนี้

• การเชิญ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” เข้าบ้าน ไม่มีพิธีรีตองอะไร ไม่ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทาง เพราะตำรานั้นเป็นของกุมารทอง มีหลายท่านหลงคิดว่าต้องใช้ตำรานี้ด้วย คิดว่า “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” เป็นกุมารทอง

“ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” ท่านเป็นเทพ เราแค่ตั้งหิ้ง ตั้งโต๊ะบูชา แล้วว่า นะโม 3 จบ ตามด้วยคาถาบูชา “อิติ อิติ กุมาระไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะ วันตุเม” แล้วบอกกล่าวต่อ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” ขอให้ท่านดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองเราและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญ (นำของมาถวายด้วยก็จะดีมาก)

• การตั้งหิ้ง โต๊ะบูชา อันดับแรกถามก่อนว่าจะรวมหิ้งกับพระไหม ถ้ารวมหิ้งกับพระ อันนี้ต้องจัดลำดับให้ต่ำกว่าโดยเรียงตามนี้ พระพุทธ, พระสงฆ์, องค์กษัตริย์, องค์เทพ และ “ไอ้ไข่”

แต่ถ้าแยกหิ้งได้ก็ดี โดยต้องให้หิ้ง “ไอ้ไข่” ต่ำกว่าตามลำดับข้างต้น อุปกรณ์ที่ต้องมี

– กระธางธูป 1 อัน
– เชิงเทียน 1 คู่
– แจกันดอกไม้ 1 คู่

หากพื้นที่จำกัดไม่ต้องมีก็ได้ ให้ถวายเป็นพวงมาลัยแทน แต่การถวายพวงมาลัย ไม่ควรแขวนที่องค์บูชา เพราะจะดูไม่เหมาะสม ให้วางใส่พานถวาย

ของถวายควรมีพาน หรือถาดรองรับ ไม่ควรวางกับพื้นหิ้ง และภาชนะ เช่น แก้ว, ถ้วย ฯลฯ ควรแยกไม่ใช้รวมกับของคนในบ้าน

• ควรรักษาความสะดวกของหิ้งให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ทิ้งให้รก (ไม่ต้องเอาความขลัง) ทิศที่ควรหันหน้าไป คือ ทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ

• ของถวาย เป็นพวกขนมต่างๆ ขนมเปี๊ยะ ผลไม้ นม น้ำ น้ำแดง ชุดทหาร ของเล่น หนังสติ๊ก ตุ๊กตาไก่ชน หรือของที่เด็กชอบ จะถวายโดยการกำหนดวันก็ได้ เช่น วันพระ วันเสาร์ เป็นต้น หรือตามสะดวกก็ได้ เวลาบูชาจุดธูป 3 ดอก แก้บนจุด 1 ดอก

• ของถวายเมื่อลาเสร็จ สามารถทานได้เป็นสิริมงคล แต่ถ้าเป็นของแก้บน โบราณเขาจะถือว่าห้ามทาน เพราะเชื่อว่าจะไม่ขาดเหมย (ภาษาใต้) หรือขาดบน

• อย่างไรก็ตามการบูชา ต้องบูชาอย่างมีสติ อย่างมีปัญญา ประกอบด้วยการทำความดีของตัวเราด้วย ยึดถือหลักการปฏิบัติบูชา คือ พูดดี คิดดี ทำดี พร้อมด้วย ทาน ศีล สมาธิ เชื่อมั่นด้วยศรัทธาอันแท้จริง

อ่านต่อ → ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์


Showing all 30 results