แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2440
มรณภาพวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2514
สิริรวมอายุ 74 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2427
มรณภาพวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2514
สิริรวมอายุ 87 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

เจ้าคุณผล วัดหนัง ตลาดพลู กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2437
มรณภาพวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513
สิริรวมอายุ 74 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2453
มรณภาพวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2535
สิริรวมอายุ 82 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2434
มรณภาพวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2526
สิริรวมอายุ 92 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018