แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี

เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2444
มรณภาพวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2530
สิริรวมอายุ 86 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018