หลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี

เกิดวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2468
มรณภาพวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2548
สิริรวมอายุ 80 ปี

แมนภพพระ

14/11/2018

หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จันทบุรี

เกิดวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2445
มรณภาพวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2532
สิริรวมอายุ 87 ปี

แมนภพพระ

14/11/2018