หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ ชลบุรี

เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2448
มรณภาพวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2538
สิริรวมอายุ 90 ปี

แมนภพพระ

12/11/2018

หลวงปู่เหมือน วัดกำแพง ชลบุรี

เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2436
มรณภาพวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2527
สิริรวมอายุ 92 ปี

แมนภพพระ

12/11/2018