หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2464
มรณภาพวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2542
สิริรวมอายุ 78 ปี

แมนภพพระ

15/11/2018

หลวงปู่นิล วัดครบุรี นครราชสีมา

เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2445
มรณภาพวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2537
สิริรวมอายุ 92 ปี

แมนภพพระ

15/11/2018

หลวงปู่คง วัดตะคร้อ นครราชสีมา

เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2453
มรณภาพวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2548
สิริรวมอายุ 95 ปี

แมนภพพระ

15/11/2018

หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2466
มรณภาพวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558
สิริรวมอายุ 92 ปี

แมนภพพระ

15/11/2018