หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ระยอง

เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2481
มรณภาพวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556
สิริรวมอายุ 75 ปี

แมนภพพระ

13/11/2018