หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี

เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2470
มรณภาพวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สิริรวมอายุ 90 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี

เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2443
มรณภาพวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2527
สิริรวมอายุ 84 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018