วิทยาศาสตร์

หลักธรรมชาติวิทยาพระเครื่อง

“ธรรมชาติหลอกใครไม่เป็น .. มีแต่คนเท่านั้นที่หลอกกันเอง” มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพของพระเครื่อง โดยยึดหลักธรรมชาติวิทยา