พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

เกิดวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2442
มรณภาพวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2520
สิริรวมอายุ 78 ปี

แมนภพพระ

15/11/2018

หลวงปู่มั่น วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

เกิดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2413
มรณภาพวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2492
สิริรวมอายุ 79 ปี

แมนภพพระ

15/11/2018