หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ สมุทรปราการ

เกิดวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2457
มรณภาพวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561
สิริรวมอายุ 104 ปี

แมนภพพระ

07/11/2018

แมนภพพระ

07/11/2018

หลวงพ่อนก วัดสังกะสี สมุทรปราการ

เกิดวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2392
มรณภาพวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2475
สิริรวมอายุ 83 ปี

แมนภพพระ

07/11/2018

หลวงพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ

เกิดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2449
มรณภาพวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2504
สิริรวมอายุ 55 ปี

แมนภพพระ

07/11/2018

แมนภพพระ

07/11/2018