แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2452
มรณภาพวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2530
สิริรวมอายุ 78 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม

เกิดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2408
มรณภาพวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486
สิริรวมอายุ 78 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018