หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

เกิดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2471
มรณภาพวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559
สิริรวมอายุ 87 ปี

แมนภพพระ

05/11/2018

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2448
มรณภาพวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
สิริรวมอายุ 94 ปี

แมนภพพระ

05/11/2018

แมนภพพระ

05/11/2018

หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว สิงห์บุรี

เกิดวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2442
มรณภาพวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2510
สิริรวมอายุ 69 ปี

แมนภพพระ

05/11/2018