หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆสิตาราม สุพรรณบุรี

เกิดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2443
มรณภาพวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2505
สิริรวมอายุ 65 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก สุพรรณบุรี

เกิดวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2440
มรณภาพวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2510
สิริรวมอายุ 70 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงปู่ดี วัดพระรูป สุพรรณบุรี

เกิดวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2454
มรณภาพวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
สิริรวมอายุ 96 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018