หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จันทบุรี

เกิดวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2445
มรณภาพวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2532
สิริรวมอายุ 87 ปี

แมนภพพระ

14/11/2018

หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม

เกิดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2408
มรณภาพวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486
สิริรวมอายุ 78 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018