หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2434
มรณภาพวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2526
สิริรวมอายุ 92 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018