หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา

เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2447
มรณภาพวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2522
สิริรวมอายุ 75 ปี

แมนภพพระ

05/11/2018