หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู อุบลราชธานี

เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2465
มรณภาพวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
สิริรวมอายุ 91 ปี

แมนภพพระ

16/11/2018

หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

เกิดวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2461
มรณภาพวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2535
สิริรวมอายุ 73 ปี

แมนภพพระ

16/11/2018

พระอาจารย์เสาร์ วัดเลียบ อุบลราชธานี

เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2402
มรณภาพวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484
สิริรวมอายุ 82 ปี

แมนภพพระ

16/11/2018