พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่

เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2476
มรณภาพวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สิริรวมอายุ 86 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่

เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2468
มรณภาพวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
สิริรวมอายุ 82 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี เชียงใหม่

เกิดวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2449
มรณภาพวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
สิริรวมอายุ 104 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง เชียงใหม่

เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2445
มรณภาพวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2546
สิริรวมอายุ 101 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

แมนภพพระ

19/11/2018

ครูบาหล้า วัดป่าตึง เชียงใหม่

เกิดวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2441
มรณภาพวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536
สิริรวมอายุ 97 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่

เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2452
มรณภาพวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2535
สิริรวมอายุ 82 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่

เกิดวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2430
มรณภาพวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2528
สิริรวมอายุ 98 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018