เชื่อมบุญ

การเชื่อมต่อบุญกับพระ

การเชื่อมบุญ เรียกได้ว่าเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ ของการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านสถิตอยู่ในองค์พระพุทธรูป ตามพุทธสถาน หรือแม้แต่ในพระเครื่อง วัตถุมงคลต่างๆ