นิทานชาดก นิยายธรรม

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป

ฟังเสียงบรรยายหนังสือ “เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป” โดย ดังตฤณ หนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนโลกไม่ทันแต่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ก่อนสาย

แมนภพพระ

18/12/2018

หนังสือเสียง “พบพระ” โดย ธรรมโฆษณ์

เรื่องราวเนื้อหานำเสนอในรูปแบบ ปุจฉา วิสัจฉนา ถึงแก่นของพระพุทธศาสนา ระหว่างพระธุดงค์ กับ ชาวบ้านที่ข้องใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษ

แมนภพพระ

18/12/2018

กามนิต วาสิฏฐี

ฟังเสียงเล่าเรื่อง กามนิต วาสิฏฐี เป็นวรรณกรรมประเภทนวนิยายอิงพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง และยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน

แมนภพพระ

18/12/2018

มิลินทปัญหา ฉบับการ์ตูน

“ปัญหา ของพระเจ้ามิลินท์” ว่าด้วยการถาม-ตอบ ปัญหา ระหว่างพระเจ้ามิลินท์ กษัตริย์เชื้อสายกรีก กับพระนาคเสนเถระ จนกลายเป็นตำนานโด่งดัง

แมนภพพระ

18/12/2018

ทศชาติชาดก ฉบับการ์ตูน

เป็นชาดกที่สำคัญ กล่าวถึง 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า หรือ เจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์

แมนภพพระ

18/12/2018