ฟังบรรยายธรรม

** กำลังปรับปรุงข้อมูล **

ชีวิตนี้น้อยนัก

บทพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ โดย “ชีวิตนี้น้อยนัก” ท่านมุ่งให้เปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วน

ชีวิตนี้น้อยนัก

บทพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ โดย “ชีวิตนี้น้อยนัก” ท่านมุ่งให้เปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วน