รวมสถานที่ปฏิบัติธรรม

1. วัดธรรมมงคล
132 ถ.สุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-311-1387, 02-332-4145, 02-741-7822

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

สถานที่ปฏิบัติมีหลายแห่ง คือ

1. ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นห้องมุ้งลวด
2. ถ้ำวิปัสสนา (จำลอง)
3. ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ มี 80 ห้องพัก ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ
4. ห้องสำหรับทำสมาธิ
5. สถานปฏิบัติธรรม จ.เชียงราย
6. สำนักสงฆ์น้ำตกแม่กลาง

2. วัดอัมพวัน
53 หมู่ที่ 4 ถ.เอเชีย กม. 130 บ้านอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160 โทร. (036) 599-381, (036) 599-175

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”

3. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 58/8 ถ.เพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-413-1706, 02-805-0790-4

วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน 4 เจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

สถานที่เป็นตึกทันใหม่ทันสมัยหลายหลัง โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา 8 วัน 7 คืน

4. สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)
68 หมู่ที่ 1 ต.เลเม็ด อ ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทร. (077) 431-596-7, (077) 431-661-2

วิปัสสนาจารย์ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา

สวนโมกขพลารามมีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือน

5. วัดป่าสุนันทวนาราม
110 หมู่ที่ 8 บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา

เปิดอบรม “อานาปานสติภาวนา” แก่ผู้สนใจ ครั้งละ 9 วัน เปิดรับครั้งละ 100-150 คน เป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัด กินอาหารวันละ 1 มื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมายา โคตมี คุณดารณี บุญช่วย โทร. 02-321-6320, 02-676-3453, 02-676-4323

6. วัดภูหล่น
9 บ้านภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

ปฐมวิปัสสนาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (วัดภูหล่น เป็นสถานที่หลวงปู่มั่นออกธุดงค์ครั้งแรกกับหลวงปู่เสาร์)
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

วัดนี้ค่อนข้างจะห่างจากตัวเมือง บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย และเงียบสงบ มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเขาไม่สูงนัก สามารถกางกลดอยู่ได้ มีโบสถ์บนเขาและ มีกุฏิโดยรอบ บ้างก็ซ่อนอยู่ตามซอกเขา ที่นี่เหมาะกับผู้เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว ต้องการมาปฏิบัติขั้นอุกฤษฎ์

7. วัดถ้ำขาม
บ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

วัดมีเนื้อที่ 840 ไร่ พื้นที่จรดเขตอุทยานป่าแนวเทือกเขาภูพาน วัดอยู่บนเขาสูง แต่ก็มีบันไดขึ้นลงสะดวก มีลิงป่า และไก่ป่า มีที่พักเป็นกุฏิ (กุฏิละ 1 คน) หรือพักรวมบนศาลาก็ได้ เหมาะสำหรับผู้ต้องการมาปฏิบัติภาวนาขั้นอุกฤษฎ์

8. วัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. (035) 881-601-2, 081-853-5669 โทรสาร (035) 881-603

วิปัสสนาจารย์ พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
แนวการปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดรู้รูป-นาม

– บวชเนกขัมมภาวนา ในช่วงเทศกาลวันสำคัญของชาติ-ศาสนา และ วันประเพณีไทย ปีละ 8 ครั้ง รับสมัครทั้งชาย-หญิง ไม่จำกัดจำนวน

– จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นระยะเวลา 9 วัน เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง รับสมัครเฉพาะผู้ที่สนใจจริง
ในการเจริญสติปัญญาเท่านั้น ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวนจำกัดรุ่นละ 35 ท่าน โดยต้องสมัครเข้าอบรมล่วงหน้า

– บวชเนกขัมมภาวนาถือศีล 8 ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน รับสมัครทั้งชาย-หญิง โดยมีพิธีบวชทุกๆ วัน เวลา 09.00 น.

– ถือศีลอุโบสถ พักค้างคืนที่วัดทุกวันพระตลอดปี

– อบรมปฏิบัติธรรมพิเศษให้กับคณะข้าราชการหรือเอกชนที่ขอเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม

– รับกุลบุตรที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตั้งใจจะบวชเป็นภิกษุสามเณรเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรม

9. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
หมู่ที่ 1 สี่แยกหินกอง บนเขาเทพพนมยงค์ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทร. (036) 379-428, (036) 305-239

วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต
แนวการปฏิบัติ เน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท ภาวนาเจริญสติกำหนดในกายตน-จิตตน มองทุกอย่างให้เห็นว่าศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร จิตสงบอย่างไร เป็นปัจจัตตัง เป็นจุดที่ต้องหาเหตุ

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์, วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ จะมีการจัดอบรมภาวนา ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ บวชเนกขัมมะ (ศีล 8)

ปัจจุบัน สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต มีวัดสาขาอีก 2 แห่งคือ

(ก) วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (แสงธรรมส่องชีวิต)
บ้านสะพานโดม ต.แก่งโดม กิ่ง อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าหน้าที่ : แม่ชีแวว โทร. 081-600-0848

(ข) สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต (สาขาปากช่อง)
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เจ้าหน้าที่ : แม่ชีนลินรัตน์ โทร. 089-777-1625

สาขาปากช่องนี้ มีเนื้อที่ 200 กว่าไร่ บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท อากาศเย็นสบาย ร่มรื่น สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นยิ่งนัก โดยเราอาจเลือกปฏิบัติบนศาลาร่วมกับหมู่คณะ หรือเลือกปฏิบัติแบบเข้ม-เข้ากรรมฐาน ปิดวาจา พักในกุฏิ ก็ได้

นอกจากนี้แล้ว สาขานี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดอบรมปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าราชการตำรวจ-ทหาร และข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ฯลฯ

10. วัดสนามใน
27 หมู่ที่ 4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-429-2119, 02-883-7251

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
แนวการปฏิบัติ เน้นการเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน 4 วิธีที่เป็นที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะ เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา

11. วัดป่านานาชาติ
หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310 (สาขา 119 ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี)

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภัทโท และพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ
แนวการปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ

เป็นวัดป่าที่มีต้นไม้ใหญ่มาก มียุงและแมลงต่างๆมาก คนที่แพ้ยุงก็ควรหายากันยุงไปด้วย อากาศเย็นสบาย ทานอาหารวันละ 1 มื้อ การไปให้เขียนจดหมายไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาส แล้วจึงเดินทางไปอยู่

12. วัดปทุมวนาราม
ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-251-2315, 02-252-5465

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

นั่งปฏิบัติในศาลาพระราชศรัทธา มีอาสนะ และ ผ้าคลุมตักให้หยิบใช้ได้ บริเวณโดยรอบมีการปลูกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ร่มรื่นสวยงาม กำหนดการปฏิบัติธรรมที่ศาลาฯ ประจำวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 เวลาเช้า 7.00-8.00 น. กลางวัน 12.00-13.00 น. เย็น 17.00-20.00 น.

13. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
300 ถ.รัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-467-0811, 02-457-9042, 02-457-4001

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อสด จนฺทสโร
แนวการปฏิบัติ ตามแนวธรรมกาย ใช้คำบริกรรม “สัมมาอรหัง”

สถานที่ปฏิบัติ

1. หอเจริญวิปัสสนาฯ ชั้น 2 เป็นห้องแอร์ปูพรม
2. หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิมิต
3. ตึกบวรเทพมุนี

14. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
3 ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-222-6011, 02-222-4981

วิปัสสนาจารย์ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
แนวการปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”

สถานที่ปฏิบัติ คณะ 5 สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ เปิดทุกวัน สอนเดินจงกรม และ นั่งสมาธิ เช้า 07.00-10.00 น. / กลางวัน 13.00-16.00 น. / เย็น 18.00-19.00 น.

15. วัดอินทรวิหาร
อาคารปฏิบัติธรรม “เฉลิมพระเกียรติ” วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-628-5550-2

วิปัสสนาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
แนวการปฏิบัติ แนวหลักสูตรของคุณแม่สิริ กรินชัย 8 วัน 7 คืน หรือ 4 วัน 3 คืน

เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายผล จากผู้ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นอาคารทันสมัย 5 ชั้น จุได้ประมาณ 500 คน

16. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-441-9009, 02-441-9012

แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 กำหนดรู้อารมณ์ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”

สถานที่ปฏิบัติ ชั้น 2 ของหอประชุม มีเครื่องปรับอากาศ ห้องนอน มีเครื่องนอน เช่น หมอน มุ้ง ผ้าห่มให้พร้อม หรือ นำไปเองก็ได้ ทานอาหาร 2 มื้อ

17. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
19 หมู่ที่ 16 ต.คลองสาม อ.คลองสาม จ.ปทุมธานี 12120 (เป็นสาขาของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 54) โทร. 02-986-6403-5 โทรสาร 02-986-6403-4 ต่อ 111

วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน 4 เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

สถานที่ร่มรื่น สงบเย็น สัปปายะดีมาก โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา 8 วัน 7 คืน

18. วัดอโศการาม
136 หมู่ที่ 2 กม. 31 ถ.สุขุมวิท (สายเก่า) ซ.สุขาภิบาล 58 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-389-2299, 02-703-8405

วิปัสสนาจารย์ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

พื้นที่อาณาบริเวณกว้างขวาง มีสระน้ำใหญ่ในบริเวณวัด กุฏิพระ แม่ชี และที่พักแยกเป็นสัดส่วน เรียงรายรอบวัด 400 กว่าหลัง ส่วนมากตั้งอยู่ติดริมทะเลซึ่งเป็นป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง

19. วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
บ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. (038) 237-506, (038) 237-642, (038) 237-912

วิปัสสนาจารย์ พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

สถานที่ปฏิบัติ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น มีอาคาร ญส. 72 ชาย และ ญส. 72 หญิง ชั้นละ 10 ห้อง มีห้องน้ำในตัว เรือนปฏิบัติธรรมมี 17 หลัง

20. สำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม
ซ.ประชานุกูล 7 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. (038) 283-766, (038) 283-340, 081-861-3544

วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”

สำนักฯ มีเรือนพักปฏิบัติธรรมทั้งหญิง-ชาย แยกเป็นสัดส่วนอยู่จำนวนมาก การอยู่ปฏิบัติให้พักคนเดียว เน้นการเก็บอารมณ์ ไม่พูดคุยกัน อย่างเคร่งครัด การรับประทานอาหารจะมีปิ่นโตส่งถึงห้อง 2 มื้อ

ทุกวันจะมีการสอบอารมณ์กรรมฐานโดยพระอาจารย์-พระวิปัสสนาจารย์ ค่าน้ำไฟ-อาหาร วันละ 150 บาท หรือเดือนละ 4,500 บาท ห้ามอยู่เกิน 90 วัน

21. วัดภัททันตะอาสภาราม สำนักวิปัสสนาสมมิตร-ปราณี
118/1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทร. (038) 292-361, 081-713-0764, 081-921-1101

วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”

เปิดสอนทุกวัน มีพระวิปัสสนาจารย์คอยสอบอารมณ์กรรมฐานทุกๆ วัน โดยผู้เข้ามาปฏิบัติฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

– เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระสังฆาธิการสนองงานคณะสงฆ์

– เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของบุคลากรจากหน่วยราชการต่างๆ ตลอดจนฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

สามารถรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ประมาณ 500 รูป/คน โดยเป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริจาคเพื่อขยับขยายมาจากสำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม สถานที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและธรรมชาติ มีกุฏิสงฆ์สร้างในแบบธรรมชาติมุงจาก

22. วัดเขาสุกิม
12 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทร. 089-931-5544, 081-456-8384

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

วัดตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนเชิงเขา กว้างขวางกว่า 3,280 ไร่ มีทางบันได และรถรางขึ้นไปบนวัด บริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย มีศาลาที่พักที่สะดวกสบาย เป็นห้องมุ้งลวด มีเตียง ที่นอน
และหมอนให้ หรือพักที่กุฏิว่างต่างๆ

23. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
60 หมู่ที่ 1 บ้านท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. (056) 511-366, (056) 511-391

วิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”

24. วัดถ้ำผาปล่อง
ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่บนดอย ทางขึ้นลงเทปูนเป็นบันไดเดินได้สะดวกแต่ค่อนข้างสูง หลวงปู่เคยเล่าไว้ว่าที่ถ้ำผาปล่อง และถ้ำเชียงดาวนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้สำรวมระวัง รักษาความสงบ ไม่ร้องรำทำเพลง เล่นตลกคะนอง เพราะเคยมีพระอรหันต์ ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคม พระอรหันต์สมัยพระกัสสโป และพระอรหันต์สมัยพระพุทธโคดม มาบำเพ็ญเพียรและละสังขารอยู่หลายองค์

การนั่งภาวนาที่นี่จะทำเหมือนสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่ คือท่านจะให้ทุกคนที่ไปภาวนานั่งสมาธิเพชรฟังเทศน์ ด้วยเหตุผลว่า “การนั่งสมาธิเพชรนั้นเป็นการฝึกฝนคนเราให้เกิดความตั้งใจมั่น”

25. วัดป่าสาลวัน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 254-402, 081-967-1435

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

วันที่ 1-5 ของทุกเดือน จะมีการอบรมการปฏิบัติแก่อุบาสกอุบาสิกา ที่ใต้ศาลา และบนวิหารชั้น 2 โดยจะมีพระให้การอบรม

26. วัดแดนสงบอาสภาราม
99 ซอย 19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 214-134, (044) 214-869-70

วิปัสสนาจารย์ พระครูภาวนาวิสิฐ (ศรีสิวรรณ สิริสุวณฺโณ)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”

วัดเป็นศูนย์วิปัสสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดทั้งปี

27. วัดป่าวะภูแก้ว
หมู่ที่ 11 บ้านวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทร. (044) 249-045 วัดป่าวะภูแก้วเป็นวัดสาขาของวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

วัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก สถานที่เงียบสงบ สวยงาม มีอาคารอบรมขนาดใหญ่ สำหรับผู้มาทำสมาธิเป็นหมู่คณะ

28. วัดหนองป่าพง
46 หมู่ 10 บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. (045) 322-729

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภัทโท
แนวการปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ

29. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
6 หมู่ที่ 25 บ้านเนินทาง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. (043) 237-786, (043) 127-790 เป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” เช่นเดียวกับวัดอัมพวัน

30. วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม (วัดป่าเหล่างา)
ซ.ศรีจันทร์ 13 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. (043) 222-042

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม และหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

31. วัดถ้ำผาบิ้ง
บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

เมื่อไปถึงจะพบศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มีกุฏิหลายหลัง มีถ้ำอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา มีบันได้ขึ้นสะดวก เป็นที่สงบวิเวกมาก เหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฎ์ พระในสายพระอาจารย์มั่นมักมากจำพรรษาและปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างไกลจากตัวเมือง

32. วัดถ้ำกลองเพล
ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร. (042) 312-377

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ขาว อนาลโย
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

เป็นวัดป่ากว้างขวาง พร้อมศาลาปฏิบัติธรรมสร้างภายในถ้ำ ทางไปถ้ำสะดวกอยู่ริมถนน รถเข้าถึงปากถ้ำได้ ไม่ต้องปีน บางกุฏิก็ซ่อนอยู่ตามเหลือบผาต่างๆ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เมื่อไปถึงให้ติดต่อศาลาประชาสัมพันธ์เพื่อขออนุญาตก่อน การปฏิบัติธรรมเป็นไปอย่างเข้ม

33. วัดป่าบ้านตาด
บ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

วิปัสสนาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

ในวัดมีกุฏิที่พักหลายกุฏิ มักจะมีลูกศิษย์มาอยู่ปฏิบัติกันมาก
แต่ผู้มาปฏิบัติที่นี่ต้องกินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก กลางคืน
มักจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ จนดึก หรือโต้รุ่งก็มี ไม่ใช้ไฟฟ้าใน
ตอนกลางคืน ผู้ปฏิบัติจึงควรจำไฟฉายหรือเทียนติดตัวไปด้วย
เพื่อใช้ส่องทางเดิน ทางจงกรม ซึ่งมักจะเป็นทางดิน และอาจมีสัตว์
เช่น งู อยู่บ้าง ต้องเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนต่อกัน

34. วัดหินหมากเป้ง
หมู่ที่ 4 บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทร. (042) 421-409

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

ในวัดมีกุฏิเรือนรับรองอยู่มาก บริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าไผ่ ทะเลสาบใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ร่มรื่น สงบเย็น เหมาะแก่การอยู่ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

35. วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก)
บ้านนาคำแคน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210

วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

วัดตั้งอยู่บนภูทอก ทางขึ้นค่อนข้างชัน สร้างด้วยความอัศจรรย์และด้วยจิตที่เด็ดเดี่ยวของพระเณร ท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทางขึ้นเป็นขั้นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบภูจนถึงยอด
บริเวณหน้าผา ท่านใช้ไม้ 2 ลำมัดให้แน่นยื่นออกไป 4 เมตร เอาเชือกบังสุกุลผูกปลายไม้ที่ยื่นออกไป ตรึงใส่เสาที่ปักไว้ แล้วไปนั่งที่ปลายไม้นั้น เพื่อตอกหินเจาะหลุมที่หน้าผา ปรากฏว่า ถ้าให้ฆราวาสไปนั่งปลายไม้ครั้งใด ก็ไม่สามารถควบคุมสติสมาธิได้ เพราะมองไปข้างล่างก็เกิดความหวั่นไหวจนไม่สามารถตอกหินได้สำเร็จ ผู้สร้างจึงเป็นพระและเณร

สิ่งปลูกสร้างนี้มี 7 ชั้น มีกุฏิที่พักเชิงเขาที่ชั้น 2 หรือจะพักกุฏิว่างรอบเขาก็ได้ (ต้องขออนุญาตก่อน) เหมาะกับผู้ปฏิบัติที่ฝึกมาดีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ

36. วัดดอยธรรมเจดีย์
หมู่ที่ 3 บ้านนาสีนวล ต.ตองโขบ อ.ศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ และพระอาจารย์แบน ธนากโร
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

ปกติจะปฏิบัติธรรมที่ศาลา ส่วนที่พักมีกุฏิและอาคารซึ่งสะอาดทันสมัย วัดดอยธรรมเจดีย์ เป็น 1 ใน 4 วัด ที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวชมว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งภาคปฏิบัติ เพราะข้อวัตรปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัดตามแบบฉบับพระกรรมฐานสายนี้

37. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง)
ถนน รพช. หมู่ที่ 1 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทร. (042) 722-002

วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์ – หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

ณ ที่วัดแห่งนี้มีหลายถ้ำ มีถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำพวง ซึ่งหลวงปู่มั่นเคยเล่าให้ฟังว่า เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เคยมีพระอรหันต์ชื่อ พระนรสีห์ มานิพพานที่นี่

38. วัดป่าสุทธาวาส
1396 หมู่ที่ 10 บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. (042) 733-041, (042) 711-573

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

มีอาคารเป็นตึกปูน 3 ชั้นหลังใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน เย็นสบาย

39. วัดคำประมง
20 หมู่ที่ 4 บ้านคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 47130 โทร. 081-601-6960, 081-322-7107 โทรสาร (042) 779-276

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
แนวการปฏิบัติ หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่น้อยในฤดูนอกพรรษา จึงเงียบสงบ มีเจ้าหน้าที่ตัดหญ้า ปลูกดอกไม้สวยงามอย่างดี มีพระพุทธรูปปางต่างๆ และสิ่งก่อสร้างสวยงาม มีสระน้ำทะเลสาบใหญ่ ฝูงปลามากมาย มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ

40. สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)
เขากิ่ว ต.ไร้ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. (032) 428-522

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติ

เขากิ่วเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีต้นไม้หนาแน่นมาก อยู่ใกล้เมือง เดินทางสะดวก บนเขามีลิงอยู่บ้าง แต่ไม่ทำร้ายคน บนสำนักฯ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศาลาและถ้ำชี ซึ่งใช้เป็นอุโบสถ กุฏิที่พัก ห้องน้ำ-ส้วม พอสะดวกสบายแก่การปฏิบัติ ที่นี่เน้นการปฏิบัติเคร่งครัด กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก

41. เสถียรธรรมสถาน
24/5 หมู่ที่ 8 ซ.วัชรพล (ถ.รามอินทรา 55) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-510-6697, 02-510-4756 โทรสาร o2-519-4633

วิปัสสนาจารย์ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติภาวนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โอเอซิสธรรมกลางกรุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร สาธุชนทุกท่านสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้ ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง

42. บ้านซอยสายลม
9 ถ.พหลโยธิน ซอย 8 ซอยสายลม (ระหว่างตึกชินวัตร 1 และตึกพหลโยธินเพส) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-616-7177, 02-272-6759

วิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”

43. วัดพิชยญาติการาม
685 ถ.ประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร. 02-861-4319, 02-438-4442

วิปัสสนาจารย์ พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) และแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 อานาปานสติภาวนา

มีการปฏิบัติธรรม อบรมกรรมฐาน และดูกฎแห่งกรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

44. วัดผาณิตาราม
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. (038) 502-000, (038) 502-087-8

วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน 4 เจริญสติอย่างต่อเนื่อง

ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเยาวชน และบุคคลทั่วไป สถานที่ร่มรื่น สงบเย็น สัปปายะดีมาก ที่พักสะอาด สะดวก ปลอดภัยดีมาก และที่ปฏิบัติมีเครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา 8 วัน 7 คืน

45. วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)
62/1 หมู่ที่ 5 บ้านเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทร. (036) 236-500-5, 086-133-6889, 084-310-9442

วิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
แนวการปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ”

รับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ตามระเบียบและจารีตของสำนัก

46. วัดสังฆทาน
100/1 หมู่ที่ 3 บ้านบางไผ่น้อย ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-447-0799, 02-447-0800

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก และหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 อานาปานสติภาวนา

มีการจัดบวชเนกขัมมปฏิบัติทุกวัน ทั้งบวชคนเดียวและบวชหมู่

47. ศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า
ประเทศไทยมีศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า รวมทั้งหมด 5 ศูนย์ อยู่ในความดูแลของสำนักงานมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสังฆราชูปถัมภ์

(1) ศูนย์วิปัสสนาธรรมกมลา
กม. 166+900 ทางหลวงหมายเลข 33 (สุวรรณศร)
200 บ้านเนินผาสุก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. (037) 403-185, 089-782-9180

(2) ศูนย์วิปัสสนาธรรมอาภา
กม. 49+400 ทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก)
138 แยกเข้าบ้านห้วยพลู ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 โทร. (055) 268-049, 081-605-5576, 086-440-3463

(3) ศูนย์วิปัสสนาธรรมสุวรรณา
112 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทร. 086-713-5617, 084-796-6069

(4) ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา
20/6 หมู่ที่ 2 บ้านวังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทร. (034) 531-209, 081-811-6447, 081-811-6196

(5) ศูนย์วิปัสสนาธรรมธานี
42/660 หมู่บ้านเค.ซี. การ์เด้นโฮม ถ.นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02-993-2711, 02-993-2700, 081-843-6467

วิปัสสนาจารย์ ท่านอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (S.N. Goenka)
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติภาวนา

มีการจัดการอบรมวิปัสสนา (หลักสูตรสติปัฏฐาน) หลักสูตร 10 วัน สำหรับพระภิกษุ สามเณร และฆาราวาสทั่วไป รวมทั้งเด็กและเยาวชน เริ่มต้นในเย็นวันแรก และสิ้นสุดในตอนเช้าของวันสุดท้าย ตลอดทั้งปี

48. มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
549/94 ซ.ยิ่งอำนวย (จรัญสนิทวงศ์ 37) ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-412-2752

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
แนวการปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ”

มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรมและปฏิบัติจิตภาวนา นำพาโดยครูบาอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์สายหลวงปู่มั่น ตั้งแต่เวลา 07.00-11.30 น. ซึ่งในแต่ละครั้งนั้นจะมีพระภิกษุมาหลายองค์

49. วัดชลประทานรังสฤษฎ์
78/8 หมู่ที่ 1 ก.ม.14 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-538-8845, 02-584-3074

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
แนวการปฏิบัติ แนวอานาปานสติภาวนา

ทุกวันอาทิตย์สาธุชนจะมาทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก

50. วัดเขาพุทธโคดม
ศาลาธรรมสันติ 42/2 หมู่ที่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. (038) 772-132, (038) 772-944, (038) 312-608

วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน 4 เจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

ทางวัดได้จัดเครื่องนอน พร้อมอาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติแต่รสชาติดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล 8 ไม่ได้ ก็ขอให้รับศีล 5 แทน จะมีการตระเตรียมอาหารเย็นไว้ให้ ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆ ทั้งสิ้น หากจะทำบุญขอให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น รวมทั้งห้ามทรงเจ้าเข้าผี ตลอดจนขอให้มีสัมมาวาจา งดพูดมาก

51. วัดบูรพาราม
ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. (044) 514-234

วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
แนวการปฏิบัติ แนวดูจิต ตามหลักสติปัฎฐาน 4

วัดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์ หน้าศาลากลางจังหวัด แต่สงบเงียบ สงบเย็น สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม วัดบูรพารามเป็นวัดธรรมยุตแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ท่านมีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิต จนกระทั่งได้รับสมญาว่าเป็น “บิดาแห่งการภาวนาจิต”

52. วัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม
บ้านฝาง ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร. 081-872-8433, 081-320-7862, 081-871-9845

วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
แนวการปฏิบัติ แนวเจริญอานาปานสติกรรมฐาน

วัดนิพเพธพลาราม ตั้งอยู่ห่างจากวัดไตรสิกขาฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร ทางวัดมีการจัดปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น

– งานเสขปฏิปทา เป็นงานปฏิบัติธรรมประจำปี
– วิสาขบูชามหาพุทธชยันตี งานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ฯลฯ

ซึ่งจะมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา เป็นจำนวนมาก

53. วัดปัญญานันทาราม
1 หมู่ที่ 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร. 02-904-6101-2, 02-904-6107 โทรสาร 02-904-6065

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และ พระปัญญานันทมุนี (พระมหาสง่า สุภโร)
แนวการปฏิบัติ แนวอานาปานสติภาวนา

วัดปัญญานันทาราม มีโครงการสําหรับสาธุชนทั่วไปมากมาย เช่น

– โครงการเพิ่มโอกาสบวชธรรมจาริณี
– โครงการสืบสานวัฒนธรรมรักษาอุโบสถ (วันพระ)
– โครงการชีวิตใหม่ (บําเพ็ญบารมีวันอาทิตย์)
– โครงการสร้างความสุขด้วยการบําเพ็ญบุญ (วันสําคัญต่างๆ)
– โครงการวิปัสสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ

54. ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม “สวนสันติธรรม”
บ้านโค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (สาขาของวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์) โทร. 081-915-7300, 081-557-9878

วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แนวการปฏิบัติ แนวดูจิต ตามหลักสติปัฎฐาน 4

บรรยากาศภายในสวนสันติธรรมสงบเย็น ร่มรื่น สัปปายะ ควรไปถึงวัดก่อนเวลา 08.00 น. เพราะเป็นเวลาที่พระฉัน จะมีการสอบถามถึงผลและปัญหาในการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฎฐาน 4 ตลอดจน รายงานผลการปฏิบัติของแต่ละคน ซึ่งเรียกว่า “ส่งการบ้าน” ไม่มีการแจกวัตถุมงคล ไม่มีการรดน้ำมนต์

55. วัดป่าสุคะโต สถาบันสติปัฏฐาน
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทร. 085-492-7709, 087-957-1684

วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
แนวการปฏิบัติ เน้นการเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน 4 วิธีที่เป็นที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะ เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา

มีการจัดอบรมเจริญสติภาวนา (หลักสูตร 7 วัน) เป็นประจำทุกเดือน

56. สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล)
สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ 149 หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ก่อนถึงน้ำตกไทรโยคน้อย ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 081-862-1757

วิปัสสนาจารย์ อุบาสิกาบงกช สิทธิผล
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติภาวนา

สถานที่ของสำนักฯ มีความสัปปายะ สงบเงียบ ร่มรื่น งดงาม อากาศเย็น รอบล้อมด้วยต้นไม้ ป่า และภูเขา เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นยิ่งนัก ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง มีอาหารมังสวิรัติให้รับประทานตอนมื้อเที่ยงทุกวัน สถานที่พักแยกชาย-หญิงชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุกคนมีมิตรภาพมาก


ข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับสำนักปฏิบัติธรรมที่ท่านสนใจอีกครั้ง


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com