เพลงบรรเลงธรรมะ

เพลงบรรเลง “เนรัญชรา” Enlightenment of the Buddha by the river Nerunchara จำรัส เศวตาภรณ์

คุณจำรัส เศวตาภรณ์ กับผลงานเพลงบรรเลงแนว “ดนตรีบำบัด” (Spa Music) โดยได้ซึมซับเอาบรรยากาศความงดงามของชีวิต และปรัชญาแห่งสายน้ำ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงต่างๆ และยังมีการทำเพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วย

แมนภพพระ

01/02/2019

เพลงบรรเลง “นิพพาน” (Nirvana) จำรัส เศวตาภรณ์

คุณจำรัส เศวตาภรณ์ กับผลงานเพลงบรรเลงแนว “ดนตรีบำบัด” (Spa Music) โดยได้ซึมซับเอาบรรยากาศความงดงามของชีวิต และปรัชญาแห่งสายน้ำ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงต่างๆ และยังมีการทำเพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วย

แมนภพพระ

01/02/2019