พระเพชรหลีก พระมหาวิบูลย์ วัดอินทาราม (ใต้) จ.กรุงเทพฯ ปี 2533

฿

** รายการนี้เช่าบูชาแล้ว **

รายละเอียด

พระเพชรหลีก พระมหาวิบูลย์ วัดอินทาราม (ใต้) ตลาดพลู จ.กรุงเทพฯ ปี 2533 ทาทองเคลือบแชลคเดิม สภาพสวยงามไม่ผ่านการใช้ มาพร้อมกล่อง

โดยพระเพชรหลีก สายวัดอินทารามใต้ พระมหาวิบูลย์ วัดโพธิคุณ ท่านจัดสร้างตามตำราพระเพชรหลีกเพชรกลับอันโด่งดังของท่านเจ้าคุณทักษิณคณิสร ที่สืบทอดมาสู่ท่านพระวิเชียรมุนี (พัน) วัดอินทาราม โดยหลวงพ่อมหาวิบูลย์ท่านก็เป็นศิษย์รูปหนึ่งของพระวิเชียรมุนี จึงนับว่าเป็นศิษย์สายตรงรุ่น 3 ที่สืบทอดวิชาพระเพชรหลีกเพชรกลับโดยตรง

พระมหาวิบูลย์ท่านสร้างไว้ตอนมาร่ำเรียนวิชากับพระวิเชียรมุนี ที่วัดอินทาราม ปลุกเสกไตรมาส จำนวนการสร้างน้อย แต่รับรองว่าพุทธคุณไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารุ่นแรก สามารถใช้แทนกันได้สบาย เพราะการหารุ่นแรกนั้น หาได้ยากยิ่ง และราคาก็ไปไกลมากแล้ว ยากที่จะหลุดมือจากผู้ที่ครอบครองอยู่

พุทธคุณของ พระเพชรหลีก เน้นไปในทางแคล้วคลาด ยามที่มีภัยอันตรายจวนตัว ยามคับขัน เราสามารถที่จะหลีกพ้นไปได้ จึงได้ชื่อว่า “พระเพชรหลีก”
 

✆ ติดต่อ-เช่าบูชา

089-4433300 (ในเวลาทำการ)
ส่งไลน์
กล่องข้อความ