รูปหล่อพระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์ จ.สงขลา

1,000 ฿

คำอธิบาย

รูปหล่อพระพุทธมงคลมหาราช หรือ “พระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ่” เขาคอหงส์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา พ.ศ.2542

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามของพระพุทธรูปว่า “พระพุทธมงคลมหาราช” หมายความว่า ความเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ โดยมีสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองพระหัตถ์พระพุทธมงคลมหาราช ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2543 ต่อสมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุมาลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2543 ณ เขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 6 รอบ (5 ธ.ค.52) ประดิษฐาน ณ ฐานพระพุทธมงคลมหาราช และในทุกวันนี้ “พระพุทธมงคลมหาราช” ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ ณ เขาคอหงส์ หันพระพักต์เข้าสู่เมืองหาดใหญ่ คอยคุ้มครองประชาชนชาวหาดใหญ่ตลอดมา และกลายเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหาดใหญ่ที่สำคัญอีกองค์หนึ่ง
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.1 kg
ขนาด 1 × 3.8 × 08 cm
เนื้อ