เหรียญพระพุทธเจ้าน้อย เนื้อชุบทองพ่นทราย ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล ปี 2554 เหรียญที่ 1

400 ฿

รายละเอียด

เหรียญพระพุทธเจ้าน้อย เนื้อชุบทองพ่นทราย โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ปี 2554 พิธีมหาพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ โดยคณะสงฆ์ 164 รูป จาก 9 ประเทศ ณ มณฑลพิธีภายในมหาวิหารมายาเทวี ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล และมณฑลพิธีภูเขาทอง วัดสระเกศ

พระพุทธเจ้าน้อย หรือพระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร เป็นพุทธลักษณะแทนเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งประสูติจากพระครรภ์มารดา เป็นสัญลักษณ์ของ “การเกิดหรือการตั้งต้น” ให้มนุษย์หันมามาทบทวนตัวเอง และ “ตั้งต้นใหม่” ในการทำสิ่งดีๆในชีวิต ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้ มีสติระลึกทบทวนถึง “เป้าหมายของชีวิต” ที่อุบัติมาเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้าย

ทรงประทับยืน ยกพระหัตถ์ขวานิ้วชี้ขึ้นฟ้า พระหัตถ์ซ้ายนิ้วชี้ ชี้ลงดิน กล่าวเปล่งอาสภิวาจาว่า “เราคือมหาบุรุษ และนี่จะเป็นพระชาติสุดท้ายของเรา”

เราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก
เราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
การเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้าย
บัดนี้จะไม่มีภพใหม่อีก

ทรงประกาศความมุ่งมั่นหรือ “สัจจาอธิษฐาน” ที่จักทรงบำเพ็ญให้เข้าถึงความประเสริฐสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ในโลก ซึ่งก็คือการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณให้จงได้
 

✆ ติดต่อ-เช่าบูชา

089-4433300 (ในเวลาทำการ)
ส่งไลน์
กล่องข้อความ
 

รายการใกล้เคียง…