เหรียญพระอุปคุตสืบชะตา ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น จ.ลำพูน ปี 2554 เหรียญที่ 2

฿

** รายการนี้เช่าบูชาแล้ว **

รายละเอียด

เหรียญ พระอุปคุต สืบชะตา ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น อ.ลี้ จ.ลำพูน ปี 2554 เนื้อขาปิ่นโตเสกผสมวัชรธาตุ โดยเหล็กไหลวัชรธาตุ หรือเหล็กไหลนิพพาน เชื่อกันว่าเป็นเหล็กไหลที่มีอานุภาพสูง สามารถแผ่พลังบั่นทอนอาสวะกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นของผู้คนที่อยู่รอบข้าง ผู้ที่อยู่ใกล้ตัวให้สภาวะแห่งกิเลสนั้นค่อยๆดับลง

ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหมดปัญหาลงไป พูดจากันได้ เข้าใจกัน และทำให้จิตไม่คิดเกินใจ นิ่งสงบ ไร้อารมณ์แห่งการย้ำคิดย้ำทำ และยังมีคุณด้านเมตตามหานิยมอีกด้วย

เหรียญชุดนี้สภาพสวยสมบูรณ์ ตอกโค๊ดและหมายเลข สำหรับผู้ที่สนใจไม่ควรพลาด เริ่มหาพบได้น้อยแล้วสำหรับเหรียญรุ่นนี้

คาถาบูชาเหล็กไหลวัชรธาตุ

พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ
สะกะพะจะ ปูชาจะ บูชา

ท่านผู้ดูแลรักษา วัชรธาตุอันศักดิ์สิทธิ์
ทรงฤทธิ์ทรงอานุภาพ

อิสะวาสุ อิติปิโส ภะคะวา
เหล็กไหลเจริญมา เจริญยิ่ง
เจริญดี สิ่งดีๆ ทั้งหลายหลั่งไหล
เข้ามาหาข้าพเจ้า

สัมมะ สัมมา สัมมา สัมมะ มะอะอุ
นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ
 

✆ ติดต่อ-เช่าบูชา

089-4433300 (ในเวลาทำการ)
ส่งไลน์
กล่องข้อความ
 

รายการใกล้เคียง…