เหรียญพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ รุ่นแรก วัดอินทรวิหาร จ.กรุงเทพฯ ปี 2547

฿

** รายการนี้เช่าบูชาแล้ว **

รายละเอียด

เหรียญ พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ รุ่นแรก วัดอินทรฯ บางขุนพรหม จ.กรุงเทพฯ ที่ระลึกพิธีสร้างรูปเคารพพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ วันที่ 3 มกราคม ปี 2547 พุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดอินทรวิหาร โดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมเจริญจิตภาวนาหลายรูป อาทิ

– หลวงพ่อทองสืบ วัดอินทรวิหาร กทม.
– หลวงพ่อสุดใจ วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
– หลวงพ่อบำเหน็จ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย
– หลวงพ่อถนอม วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.
– หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว อยุธยา
– หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา
– หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
– หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา
– หลวงพ่อแย้ม วัดไร่ขิง นครปฐม
– อาจารย์อิฏฐ์ วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม ฯลฯ

พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ท่านเป็นแพทย์ประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ เป็นบรมครูแห่งแพทย์แผนโบราณตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในปัจจุบันพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ต่างเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะวงการแพทย์แผนไทย โดยมีความเชื่อว่าผู้ใดบูชาท่านจะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ และคุ้มครองผู้ที่เจ็บป่วยได้
 

✆ ติดต่อ-เช่าบูชา

089-4433300 (ในเวลาทำการ)
ส่งไลน์
กล่องข้อความ