เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดหนองซ้ำซาก จ.ชลบุรี ปี 2536

350 ฿

รายละเอียด

เหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ (พระครูพิศาลพรหมจารย์) ปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดหนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536