แมนภพพระ

23/11/2018

แมนภพพระ

23/11/2018

พ่อท่านนวล วัดไสหร้า นครศรีธรรมราช

เกิดวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2465
มรณภาพวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2555
สิริรวมอายุ 90 ปี

แมนภพพระ

23/11/2018

แมนภพพระ

23/11/2018

แมนภพพระ

23/11/2018

แมนภพพระ

23/11/2018

พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช

เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2419
มรณภาพวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2513
สิริรวมอายุ 94 ปี

แมนภพพระ

23/11/2018

หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์

เกิดวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2441
มรณภาพวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2548
สิริรวมอายุ 107 ปี

แมนภพพระ

20/11/2018

หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง

เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2455
มรณภาพวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2539
สิริรวมอายุ 84 ปี

แมนภพพระ

20/11/2018

ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

เกิดวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2441
มรณภาพวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2527
สิริรวมอายุ 87 ปี

แมนภพพระ

20/11/2018

แมนภพพระ

20/11/2018

พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่

เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2476
มรณภาพวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สิริรวมอายุ 86 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่

เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2468
มรณภาพวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
สิริรวมอายุ 82 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี เชียงใหม่

เกิดวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2449
มรณภาพวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
สิริรวมอายุ 104 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง เชียงใหม่

เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2445
มรณภาพวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2546
สิริรวมอายุ 101 ปี

แมนภพพระ

19/11/2018

แมนภพพระ

19/11/2018
1 2 7