หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ สมุทรปราการ

เกิดวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2457
มรณภาพวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561
สิริรวมอายุ 104 ปี

แมนภพพระ

07/11/2018

แมนภพพระ

07/11/2018

หลวงพ่อนก วัดสังกะสี สมุทรปราการ

เกิดวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2392
มรณภาพวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2475
สิริรวมอายุ 83 ปี

แมนภพพระ

07/11/2018

หลวงพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ

เกิดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2449
มรณภาพวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2504
สิริรวมอายุ 55 ปี

แมนภพพระ

07/11/2018

แมนภพพระ

07/11/2018

แมนภพพระ

07/11/2018

แมนภพพระ

07/11/2018

หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เพชรบุรี

เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2420
มรณภาพวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2500
สิริรวมอายุ 80 ปี

แมนภพพระ

07/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2452
มรณภาพวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2530
สิริรวมอายุ 78 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม

เกิดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2408
มรณภาพวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486
สิริรวมอายุ 78 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี

เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2444
มรณภาพวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2530
สิริรวมอายุ 86 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์

เกิดวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2456
มรณภาพวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2550
สิริรวมอายุ 95 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018
1 2 3