หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม สระแก้ว

เกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2461
มรณภาพวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2552
สิริรวมอายุ 91 ปี

แมนภพพระ

14/11/2018

แมนภพพระ

14/11/2018

หลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี

เกิดวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2468
มรณภาพวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2548
สิริรวมอายุ 80 ปี

แมนภพพระ

14/11/2018

หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จันทบุรี

เกิดวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2445
มรณภาพวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2532
สิริรวมอายุ 87 ปี

แมนภพพระ

14/11/2018

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ระยอง

เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2481
มรณภาพวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556
สิริรวมอายุ 75 ปี

แมนภพพระ

13/11/2018

หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ ชลบุรี

เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2448
มรณภาพวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2538
สิริรวมอายุ 90 ปี

แมนภพพระ

12/11/2018

หลวงปู่เหมือน วัดกำแพง ชลบุรี

เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2436
มรณภาพวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2527
สิริรวมอายุ 92 ปี

แมนภพพระ

12/11/2018

แมนภพพระ

11/11/2018

แมนภพพระ

11/11/2018

แมนภพพระ

11/11/2018

แมนภพพระ

11/11/2018