เครื่องรางของขลัง

เบี้ยแก้

เบี้ยแก้ เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ที่มีความเชื่อมาแต่โบราณ โดยใช้สำหรับแก้และกันคุณไสย มนต์ดำ ยาสั่ง ทำด้วยเบี้ยจั่นซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่ง บรรจุปรอทเอาไว้ภายใน แล้วปลุกเสกด้วยอาคม

ตะกรุด

ตะกรุด เป็นเครื่องรางของขลังที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ ตามตำราของครูบาอาจารย์แต่ละท่าน โดยทั่วไปจะเป็นการนำโลหะแผ่นบางๆ อาจจะเป็นทองคำ เงิน นาก ตะกั่ว หรือโลหะผสมอื่นๆ มาลงอักขระเลขยันต์ด้วยเหล็กจาร