ทำเนียบพระเกจิ คณาจารย์

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2440
มรณภาพวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2514
สิริรวมอายุ 74 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2427
มรณภาพวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2514
สิริรวมอายุ 87 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

เจ้าคุณผล วัดหนัง ตลาดพลู กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2437
มรณภาพวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513
สิริรวมอายุ 74 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2453
มรณภาพวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2535
สิริรวมอายุ 82 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

หลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศวรวิหาร กรุงเทพฯ

เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2434
มรณภาพวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2526
สิริรวมอายุ 92 ปี

แมนภพพระ

01/11/2018

แมนภพพระ

01/11/2018

หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา

เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2447
มรณภาพวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2522
สิริรวมอายุ 75 ปี

แมนภพพระ

05/11/2018

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

เกิดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2471
มรณภาพวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559
สิริรวมอายุ 87 ปี

แมนภพพระ

05/11/2018

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2448
มรณภาพวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
สิริรวมอายุ 94 ปี

แมนภพพระ

05/11/2018

แมนภพพระ

05/11/2018

หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว สิงห์บุรี

เกิดวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2442
มรณภาพวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2510
สิริรวมอายุ 69 ปี

แมนภพพระ

05/11/2018

หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆสิตาราม สุพรรณบุรี

เกิดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2443
มรณภาพวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2505
สิริรวมอายุ 65 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก สุพรรณบุรี

เกิดวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2440
มรณภาพวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2510
สิริรวมอายุ 70 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงปู่ดี วัดพระรูป สุพรรณบุรี

เกิดวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2454
มรณภาพวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
สิริรวมอายุ 96 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี

เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2470
มรณภาพวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สิริรวมอายุ 90 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี

เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2443
มรณภาพวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2527
สิริรวมอายุ 84 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์

เกิดวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2456
มรณภาพวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2550
สิริรวมอายุ 95 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2403
มรณภาพวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2494
สิริรวมอายุ 92 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ กาญจนบุรี

เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2444
มรณภาพวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2530
สิริรวมอายุ 86 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2452
มรณภาพวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2530
สิริรวมอายุ 78 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม

เกิดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2408
มรณภาพวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486
สิริรวมอายุ 78 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018