วัตถุมงคลแผ่นดิน

เหรียญสนทนาธรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ปี 2543

เหรียญสนทนาธรรม ซึ่งจัดเป็นเหรียญหลัก ในกลุ่มเหรียญรัชกาลยอดนิยม ที่ผู้คนเสาะแสวงหามาบูชา เป็นรูปในหลวง ร.9 สดับพระธรรมเทศนาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี 2543

แมนภพพระ

15/12/2018