กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปี 2519

รถทัวร์นำฝรั่งเที่ยว จากกรุงเทพฯมุ่งหน้าสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปี 2519 ชมวิถีชิวิตเก่าๆของผู้คน และเส้นทางการเดินทางที่ยังดูไม่เจริญเหมือนสมัยนี้

หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com