เครื่องรางของขลัง

เครื่องรางของขลัง

กำเนิดเครื่องรางของขลัง

เครื่องรางของขลัง จัดเป็นเรื่องที่ลึกลับและกว้างขวางมาก เป็นความเชื่อโบราณเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศระดับสากลทั่วโลกก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ เพียงแต่แยกย่อยกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ในบทความนี้จะกล่าวถึงเครื่องรางของขลังในสังคมไทยเท่านั้น

คนไทยต่างก็มีความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังที่พระคณาจารย์หลายท่านได้สร้างไว้ในแต่ละยุค จะเห็นได้จากการสืบทอดสรรพตำราตกทอดกันมายาวนาน แม้ในตำราพิชัยสงครามยังกล่าวถึงเครื่องรางของขลังที่นักรบสมัยโบราณพกติดตัวไว้ จะมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแบ่งออกไปตามประเภทย่อยๆ ดังนี้

1. ของมาจากธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่มีการสรรค์สร้าง ซึ่งถือว่ามีดีในตัวและมีเทวดารักษา สิ่งนั้น ได้แก่ เหล็กไหล คดต่างๆ เขากวางคุด เขี้ยวหมูตัน เขี้ยวเสือกลวง ฯลฯ

2. ของที่สร้างขึ้นมา ได้แก่ สิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น แร่ธาตุต่างๆ ที่หล่อหลอมตามสูตร การเล่นแร่แปรธาตุ อันได้แก่ เมฆสิทธิ์ เมฆพัด เหล็กละลายตัว สัมฤทธิ์ นวโลหะ สัตตะโลหะ ปัญจโลหะ เป็นต้น ทั้งนี้คลุมไปถึงเครื่องรางลักษณะต่างๆ ที่ได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มกันภัยอันตราย

แบ่งตามการใช้

1. เครื่องคาด ได้แก่ เครื่องราง ที่ใช้คาดศีรษะ คาดเอว คาดแขน ฯลฯ
2. เครื่องสวม ได้แก่ เครื่องราง ที่ใช้สวมคอ สวมศีรษะ สวมแขน สวมนิ้ว ฯลฯ
3. เครื่องฝัง ได้แก่ เครื่องราง ที่ใช้ฝังลงไปในเนื้อหนังของคน เช่น เข็มทอง ตะกรุดทอง ตะกรุดสาลิกา และการฝังเหล็กไหล หรือฝังโลหะมงคลต่างๆ ลงไปในเนื้อจะรวมอยู่ในพวกนี้ทั้งสิ้น
4. เครื่องอม ได้แก่ เครื่องราง ที่ใช้อมในปาก เช่น ลูกอม ตะกรุดลูกอม (สำหรับในข้อนี้ไม่รวมถึงการอมเครื่องรางชนิดต่างๆที่มีขนาดเล็กไว้ในปาก เพราะไม่เข้าชุด)

แบ่งตามวัสดุ

1. โลหะ
2. ผง
3. ดิน
4. วัสดุอย่างอื่น อาทิ กระดาษสา ชันโรง ดินขุยปู
5. เขี้ยวสัตว์ เขาสัตว์ งาสัตว์ เล็บสัตว์ หนังสัตว์
6. ผมผีพราย ผ้าตราสัง ผ้าห่อศพ ผ้าผูกคอตาย
7. ผ้าทอทั่วไป

แบ่งตามรูปแบบลักษณะ

1. ผู้ชาย อันได้แก่ รักยม กุมารทอง ฤาษี พ่อเฒ่า ชูชก หุ่นพยนต์ พระสีสแลงแงง และสิ่งที่เป็นรูปของเพศชายต่างๆ
2. ผู้หญิง อันได้แก่ แม่นางกวัก แม่พระโพสพ แม่ศรีเรือน แม่ซื้อ พระแม่ธรณี และสิ่งที่เป็นรูปของผู้หญิงต่างๆ
3. สัตว์ ในที่นี้ หมายถึง พระโพธิสัตว์ อาทิ เสือ ช้าง วัว เต่า จระเข้ งู เป็นต้น

แบ่งตามระดับชั้น

1. เครื่องรางชั้นสูง อันได้แก่ เครื่องรางที่ใช้บนส่วนสูงของร่างกาย ซึ่งนับตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงบั้นเอว สำเร็จด้วย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
2. เครื่องรางชั้นต่ำ อันได้แก่ เครื่องรางที่เป็นของต่ำ อาทิ ปลัดขิก อีเป๋อ (แม่เป๋อ) ไอ้งั่ง (พ่องั่ง) ไม่ได้สำเร็จด้วยของสูง
3. เครื่องรางที่ใช้แขวน อันได้แก่ ธงรูปนก รูปปลา หรือ กระบอกใส่ยันต์และอื่นๆ


สร้างเครื่องรางกันทำไม ??

เรื่องนี้อธิบายได้พอสังเขป คือ เดิมทีนั้นโลกยังไม่มีศาสนาบังเกิดขึ้น มนุษย์โบราณก็รู้จักกับปรากฏการณ์ของธรรมชาติเท่านั้น อาทิเช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ดาวตก หรือแม้กระทั่งไฟ ดังนั้นเมื่อเห็นพระอาทิตย์ มีแสงสว่างก็เคารพยำเกรง แล้วเขียนภาพดวงอาทิตย์ไว้ในผนังถ้ำ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจในตอนกลางคืน เมื่อเขียนใส่ผนังถ้ำแล้วก็มาสลักลงบนหินเพื่อนำติดตัวไปมาได้ จึงกลายเป็นเครื่องรางไปโดยบังเอิญ และเมื่อรู้จักไฟก็คิดว่าไฟเป็นเทพเจ้า ก็บูชาไฟ ทำรูปดวงไฟ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสิ่งประหลาด อาทิ นกที่มีรูปร่างประหลาด เป็นต้น

ดังจะเห็นได้จากประเทศ อียิปต์ กรีก โรมัน เพราะเป็นประเทศที่มีเครื่องรางมากมาย โดยขุดค้นพบได้ตามสถานที่ต่างๆ จากนั้นค่อยๆเปลี่ยนรูปมาเรื่อยๆ มีการพัฒนารูปแบบและศิลปะที่แตกต่างกันออกไป โดยอาศัยความเชื่อแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันเลยคือใช้เครื่องรางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเชื่อว่าจะบันดาลให้สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ตนต้องการของกายสิทธิ์คืออะไร

ตำราทางไสยศาสตร์กล่าวไว้ว่า ของกายสิทธิ์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด หรือสามขั้น ได้แก่

1. ทนสิทธิ์ หมายถึง ของดีตามธรรมชาติ ที่มีอานุภาพทางอยู่ยงคงกระพัน ไม่มีวันเสื่อม มิได้ปรุงแต่ง มีฤทธิ์ในตัวเองโดยไม่ต้องปลุกเสก ได้แก่ เหล็กน้ำพี้ ทองแดงเถื่อน ตะกั่วป่า เป็นต้น

2. กายสิทธิ์ เป็นของวิเศษชั้นเลิศ มีฤทธิ์เหนือกว่าทนสิทธิ์ ใครมีไว้ถึงโดนถ่วงน้ำก็ไม่ตาย ไม่มีใครฆ่าได้ ได้แก่ คดวิเศษบางจำพวก แร่กายสิทธิ์บางชนิด แก้ววิเศษบางอย่าง เป็นต้น

3. อะโลมะประสิทธิ์ ของประเภทนี้หายากที่สุด จะอยู่กับผู้ทรงฌานสมาบัติ หรือพระโพธิสัตว์ที่จุติมาเท่านั้น เป็นของเลิศกว่ากายสิทธิ์ ใครได้ไว้สามารถเหาะเหินเดินอากาศ หรือไปยังนครใต้พิภพที่จำศีลของพญานาค จะเหาะไปป่าหิมพานต์ก็ได้ ไม่ใช่ของสามัญโดยทั่วไปที่จะหาไว้ได้

กล่าวโดยสรุปแล้วคำว่ากายสิทธิ์นั้น โดยมากใช้เรียกของดีตามธรรมชาติทั้งหลาย ครอบคลุมไปถึงทนสิทธิ์และอะโลมะประสิทธิ์ด้วย เพราะเป็นคำคุ้นปาก คนทั่วไปโดยมากไม่เรียกของตามชนิด แต่ใช้คำว่ากายสิทธิ์ เรียกรวมธาตุวิเศษต่างๆไปเลย และของทั้ง 3 ประการนี้ เป็นของที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญ มีเทวดาคุ้มครองจึงอำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้ครอบครอง เป็นของหายาก จะอยู่กับผู้ที่มีวาสนาเท่านั้น


เครื่องรางของขลัง ที่นิยมในประเทศไทย

จระเข้

โบราณจารย์ได้นำพุทธประวัติของพระเจ้า 500 ชาติ สมัยที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นพญากุมภีร์ มาสร้างเป็นเครื่องรางจระเข้ไว้คุ้มครองภยันตรายต่างๆ

แมนภพพระ

15/10/2018

แพะ

“แพะ” เป็นเครื่องรางของขลังขนิดหนึ่ง มีผู้นิยมพกพาบูชากันมาก โบราณจารย์จึงนำเอารูปลักษณ์ของแพะมาทำเป็นเครื่องรางที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์ในทางเมตตามหานิยม ความมีเสน่ห์

แมนภพพระ

15/10/2018

หุ่นพยนต์

หุ่นพยนต์ เคลื่อนไหวได้ด้วยพลังจิตของผู้ปลุกเสก โดยเมื่อทำเป็นตัวหุ่นได้แล้วก็จะทำการปลุกเสกตั้งธาตุ 4 ขันธ์ 5 อาการ 32 ให้มีธาตุขันธ์ที่สมบูรณ์พร้อมราวกับว่าเป็นร่างกายของมนุษย์

แมนภพพระ

15/10/2018

ลูกสะกด

ลูกสะกด คือลูกประคำที่ใช้เป็นลูกคั่น มีสัณฐานกลมเกลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำลูกสะกดมาใช้คั่นหัวของตะกรุดเวลาที่คาดเอว เพื่อป้องกันไม่ให้หัวตะกรุดบิ่น และยังเป็นเครื่องมือฝึกสมาธิชั้นสูงอีกด้วย

แมนภพพระ

15/10/2018

มีดหมอ

มีดหมอ เป็นเครื่องรางศาสตราวุธชนิดหนึ่ง มีสูตรวิธีการสร้างหลากหลาย ลักษณะการใช้หรือปลุกเสก จะน้อมนำบารมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งอาวุธพระพุทธเจ้า เทพพรหมทั้งหลาย ให้มาประสิทธิอยู่ในมีดหมอ

แมนภพพระ

15/10/2018

ปลัดขิก

ปลัดขิก เป็นเครื่องรางที่มีการสร้างกันมาแต่ครั้งโบราณ สันนิษฐานกันว่าปลัดขิกนั้นก็คือ “ศิวลึงค์” ครูบาอาจารย์ทำขึ้นมาเพื่อเป็น “ฌานกีฬา”ใช้ในการฝึกจิตสมาธิ แล้วนำมาทดสอบในหมู่ผู้ได้วิชาได้ฌานด้วยกัน

แมนภพพระ

15/10/2018

ผ้ายันต์

ผ้ายันต์ คือการนำผ้าต่างๆมาลงอักขระเลขยันต์คาถาลงไป อาจจะเขียนด้วยดินสอ ปากกาหรือในยุคปัจจุบันอาจจะพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์เพื่อให้ได้จำนวนมากขึ้น แล้วจึงนำไปทำพิธีปลุกเสกอีกครั้งหนึ่ง

แมนภพพระ

15/10/2018

เบี้ยแก้

เบี้ยแก้ เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง ที่มีความเชื่อมาแต่โบราณ โดยใช้สำหรับแก้และกันคุณไสย มนต์ดำ ยาสั่ง ทำด้วยเบี้ยจั่นซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่ง บรรจุปรอทเอาไว้ภายใน แล้วปลุกเสกด้วยอาคม

แมนภพพระ

15/10/2018

ตะกรุด

ตะกรุด เป็นเครื่องรางของขลังที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ ตามตำราของครูบาอาจารย์แต่ละท่าน โดยทั่วไปจะเป็นการนำโลหะแผ่นบางๆ อาจจะเป็นทองคำ เงิน นาก ตะกั่ว หรือโลหะผสมอื่นๆ มาลงอักขระเลขยันต์ด้วยเหล็กจาร

แมนภพพระ

15/10/2018